הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 19569-04-19

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובע

ח'אלד פרחאן

נגד

נתבעת
דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מ

החלטה

1. הנני ממנה את מר יצחק רומן מרח' מבוא הזית 6, הר אדר, ירושלים (נייד 054-XXXX983) , כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על מנת שיבדוק את הדירה נשוא התביעה (להלן:"הדירה") ולחוות את דעתו במחלוקת כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה, התובע יישא במחצית שכר טרחתו של המומחה ו הנתבעת תישא במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי, להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת, בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' שבט תש"פ, 03 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.