הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 19115-03-17

בפני
כבוד השופטת הדס שכטר ישראלי
התובע
אביב אורן
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו בן עזרא

נגד

הנתבעת
מ.ד - עידן בי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד כרמית וובר-קסטלמן ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי הקודמת מהיום, להלן הוראותיי באשר להמשך ניהול ההליך.

1. אני מורה על הגשת עדויות ראשיות בדרך של תצהיר.

סדר הגשת התצהירים יהא כמפורט להלן:
עדויות התובע יוגשו בתצהירים עד ליום 16/02/20.
עדויות הנתבעת יוגשו בתצהירים עד ליום 30/03/20.

2. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.

לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

3. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

4. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט.

ישיבת קדם משפט, בנוכחות בעלי הדין, תתקיים בתאריך 01/06/20 בשעה 09:30.

עודני סבורה כ טוב יעשו הצדדים באם יבואו בצדדים על מנת להגיע להסדר אשר ייתר את המשך
ההליך המשפטי – על כל משמעויותיו.

הצדדים אף רשאים להגיש בתוך 30 ימים מהיום הודעה בדבר הסכמתם להליך של גישור שאז
ימונה על ידי בית המשפט מגשר, הבקיא בתחום מושא המחלוקת.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, תזמנם לדיון ותעדכן את יומני.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תש"פ, 24 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.