הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 1820-11-18

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

מבקשים -נתבעים

דוד פרץ (המנוח)

באמצעות יורשיו הטבעיים:

  1. אלי פרץ
  2. שחר פרץ
  3. לילך פרץ
  4. אשרת פרץ

נגד

משיבים-תובעים

  1. אברהם אסרף
  2. דניאלה אסרף

החלטה

1. זוהי תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו לדירת התובעים כתוצאה, כנטען, מהצתת דירתם על ידי מר דוד פרץ (להלן: " המנוח").

צוין, כי לאחר אירוע ההצתה שם המנוח קץ לחייו וכן נטען כי התובעת 2 נפצעה באורח אנוש ועודנה מצויה במצב ק שה וכי התובע 1 נפצע אף הוא.

2. התביעה הוגשה כנגד עזבון המנוח וכנגד הנתבעים 1-4 בהיותם, כך על פי כתב התביעה, יורשי המנוח.

3. כטענה מקדמית, במסגרת כתב ההגנה, עתרו הנתבעים להורות על מחיקת התביעה כנגד המנוח מאחר שאינו נחשב לאישיות משפטית, וכן להורות על מחיקת התביעה כנגדם מחמת היעדר עילה, בשל כך שטרם הוכרזו כדין חליפיו של המנוח.

4. לתגובתם לבקשה לסילוק על הסף צירפו התובעים עותק מהבקשה לצו קיום הצוואה שהוגשה ע"י הנתבעת 3 ביום 25/10/18, וטענו כי שעה שהנתבעים לא סתרו את טענת התובעים בדבר היותם יורשיו של המנוח, יש לראות בהם כחליפיו של המנוח , תוך הותרת התביעה כנה.

5. לאחר שעיינתי בכלל המסמכים שהוגשו לתיק, מצאתי לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף וזאת שעה שלא ניתן להוכיח בשלב זה כי לתובעים לא קיימת עילת תביעה הראויה להיבחן, הגם שבשלב זה טרם הובררה זהות חליפיו של המנוח.

ההלכה לעניין סילוק תובענות על הסף ברורה, ותמציתה היא כי רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, יורה בית המשפט על דחיית תובענה על הסף. מקרה זה עשוי להתקיים מקום בו גם אם יוכיח התובע את כל הנטען על ידו, לא יהיה זכאי לסעד המבוקש על ידו.

6. הצדק עם הנתבעים בטוֹענם כי הגורם המוסמ ך הרלוונטי הוא שיכריע בשאלת יורשיו של המנוח , אולם נוכח הבקשה שהוגשה לרשם לענייני ירושה למתן צו לקיום צוואה עוד בחודש 10/18, מוצאת אני ליתן לנתבעים שהות להגיש את החלטת הרשם לענייני ירושה, לכשזו תינתן, ממ נה ניתן יהיה לעמוד על זהות חליפיו של המנוח על פי קביעה כדין.

אחר זאת, במידת הצורך, תינתן לתובעים שהות לשם תיקון כתב התביעה בהתאם לקביעה כאמור.

4. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.
הוצאות הבקשה תובאנה בחשבון במסגרת פסק הדין.

הנתבעים יגישו לתיק הודעת עדכון עד ליום 20/03/19 .

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותקבע תזכורת מעקב.
5129371

ניתנה היום, כ"א אדר א' תשע"ט, 26 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.