הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 15288-08-18

בפני
כב' השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון

מבקשים/נתבעים

  1. רותאנא טבק ונרגילות בע"מ
  2. נסים אחמד חלו

נגד

משיבה/תובעת

Gizeh Raucherbedarf GmbH

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם הנתבעים/המבקשים לחיוב התובעת /המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם, באם תידחה תביעת התובעת כנגדם.

2. התובעת הינה תאגיד שמקום מושבו הינו בגרמניה, ועוסקת בייצור ושיווק מוצרים בתחום אביזרי העישון והסיגריות.

הנתבעת מס' 1 הינה חברה פעילה המאוגדת בישראל, ועוסקת בשיווק, הפצה וממכר של מוצרים שונים, וביניהם אביזרי עישון.

נתבע מס' 2 הינו בעל מניותיה של הנתבעת.

3. התביעה העומדת בבסיס הבקשה עוסקת במכונה לגלגול סיגריות שהינה פרי פיתוחה של התובעת על פי הנטען (להלן "המכונה").

לטענת התובעת, הנתבעים משווקים, מפיצים ומוכרים מוצרים מזויפים של המכונה, תוך הפרת זכויותיה המסחריות, לרבות סימן המסחר הרשום לזכותה על המכונה. עוד נטען כי בחודש 7/18 נערכה פשיטה משטרתית בבית עסקם של הנתבעים, שבמסגרתה נתפסו מוצרים מזויפים המפרים את זכויותיה של התובעת, ובעטיה נפתחה חקירה פלילית כנגד הנתבע.

על רקע האמור לעיל הוגשה התביעה דנן כנגד הנתבעים, אשר הועמדה לצרכי אגרה על סך של 300,000 ₪.

4. הנתבעים הגישו כתב הגנה גורף וכללי, בו טענו, בין היתר, כי מאז ומעולם הם רכשו מוצרים מאת סוכן של התובעת, וכי המוצרים שנמכרו על ידם אינם מזויפים. עוד טענו כי הסחורה אשר נתפסה על ידי המשטרה, נתפסה בבית עסק שאינו שייך להם. בנוסף הכחישו כי כנגד הנתבע הוגש כתב אישום בקשר לטענות נשוא התביעה.

5. במסגרת התביעה דנן, הגישו הנתבעים את הבקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה המונחת בפניי.

6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות אשר הוגשו בעקבותיה, הגעתי למסקנה כדלקמן:

סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין"

על תכליתה של ההוראה הנ"ל ועל אופן יישומה, נכתבו ברע"א 537/19 ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ואח' נ' אלקטרולייט שיווק (1994) בע"מ (פורסם בנבו, 14.02.2019) , הדברים הבאים:

"סעיף 353א ל חוק החברות מורה כי תובעת שהיא חברה בעירבון מוגבל תחויב, לבקשת הנתבע, במתן ערובה להוצאותיה – אלא אם הוכיחה שיהיה ביכולתה לשלם הוצאות אלה, או שבית המשפט סבר כי "נסיבות העניין אינן מצדיקות" חיוב בערובה. הסדר זה, המגדיר את החיוב בהפקדת ערובה להוצאות ככלל, ואת ההימנעות מהטלתו כחריג, נועד ל הפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים (רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר, [פורסם בנבו] פסקה 6 (13.7.2008); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 684 (מהדורה שתיים עשרה, 2015)) .....

הנטל להוכיח כי יש הצדקה לפטור את החברה-התובעת מהפקדת ערובה להוצאות מוטל על כתפיה"

7. בענייננו, מלבד טענות כלליות אודות פעילותה העולמית של התובעת והיקף פריסתה הן בישראל והן מחוצה לה, לא הוצג על ידי התובעת כל מסמך המעיד על איתנותה הכלכלית. ודוק', לא די בעובדה שעסקינן בחברה בעלת פעילות עולמית כדי ללמד על איתנות פיננסית, קל וחומר כאשר התובעת הינה תאגי ד הרשום בגרמניה כמצוין לעיל , ואין לה כל נכסים בישראל.

8. האם נסיבות העניין מצדיקות אי חיובה של התובעת בהפקדת ערובה?

כידוע, בית המשפט אינו נדרש בשלב הזה להיזקק בהרחבה לניתוח סיכויי התביעה (ראה רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2009). משכך, בפניי ניצבות שתי הגרסאות של הצדדים, הסותרות זו את זו, אם כי טענות התובעת נסמכות על תשתית מבוססת יותר לכאורה, מאשר ההכחשה הכללית והגורפת של הנתבעים.

9. במצב דברים זה, הנני קובעת כי על התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים, אם כי ערובה זו תועמד בנסיבות העניין על סך של 10,000 ₪.

10. הערובה הנ"ל (במזומן או בערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן) תופקד על ידי התובעת בקופת ביהמ"ש תוך 30 יום מהיום.

11. הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ יובאו בחשבון בסוף ההליך ולפי תוצאותיו.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ט, 10 יולי 2019, בהעדר הצדדים.