הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 15209-11-13

לפני כבוד השופט יהושע רטנר

התובעת

רם טכניק הנדסה וטיפול במים (2004) בע"מ ח.פ. 513489690

נגד

הנתבעים/תובעים שכנגד
.1 לידיה צוקרמן חטואל
.2 רוברט מריוס צוקרמן

נתבעים שכנגד

  1. חברת רם טכניק הנדסה וטיפול במים 2004 ח.פ. 513489690
  2. רם זינגר
  3. חברת רם טכניק (1997) בע"מ ח.פ.512475765

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק במחלוקת ביניהם על דרך הפשרה.

2. פשרה זו היא לפנים משורת הדין, מבלי שאף צד יודה בטענות הצד השני, ולאור הנסיבות המיוחדות של המקרה.

3. פשרה זו אינה מהווה תקדים ולא ניתן ללמוד ממנה במקרים אחרים.

4. פסק דין זה הינו לסילוק סופי מלא ומוחלט של התביעות ההדדיות של הצדדים, כפי שהובאו בפני בית המשפט בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד. הסכומים שנקבעו בפסק דין זה הינם לאחר קיזוז התביעה העיקרית מהתביעה שכנגד. בחשבון הסופי התוצאה היא, שהנתבעים שכנגד צריכים לשלם לתובעים שכנגד, כפי שיפורט להלן:

5. הנתבעים שכנגד ישלמו לתובעים שכנגד, ביחד ולחוד, את הסכומים הבאים:

א. פיצוי בסך 54,245 ₪ בלבד ;

ב. החזר הוצאות משפט בסך 17,000 ₪ בלבד ;

ג. שכ"ט עו"ד בסך 13,000 ₪ בלבד.

התשלום יעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

6. למען הסר ספק אני פוטר את שני הצדדים מתשלום המחצית השניה של אגרת בית המשפט.

ניתן היום, י"ח תמוז תשע"ט, 21 יולי 2019