הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 12697-11-18

בפני
כב' השופט יהושע רטנר

תובע

חסן חסניין

נגד

נתבעים

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. אילון חברה לביטוח

החלטה

1. אני ממנה בזה כמומחה את דר' ד"ר דוד אנג'ל, רחוב שארית הפליטה 23, חיפה 34987. טל. 8341359; 8345359, על מנת שיבדוק את התובע ויחווה דעתו בקשר למצב ו עקב התאונה הנידונה בתיק זה.

2. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לענין שבמחלוקת, הן למומחה והן לצדדים האחרים בתיק זה, תוך 15 ימים מהיום .

3. התובע מתחייב לעמוד לבדיקות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות הדעת. על ב"כ התובע לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובע.

4. בשלב זה, הצדדים יישאו שווה בשווה בשכר טרחת המומחה, התובע שליש, הנתבעת 1 שליש, והנתבעת 2 שליש. כל צד יפקיד בקופת בית המשפט או בידי בא כוחו סכום של 1,534 ₪ בתוספת מע"מ כדין תוך 20 ימים מהיום ויגיש על כך הודעה לתיק בית המשפט.

6. הצדדים יפנו למומחה רק לאחר ביצוע ההפקדה.

7. לתשומת לב באי כח הצדדים והמומחים, על-פי המדיניות הנקוטה בבית משפט זה, שכר הטרחה של מומחה רפואי בכל התחומים מוגבל לסך 4,600 ₪ + מע"מ. זאת למעט בתחום הנפשי בו שכר הטרחה מוגבל לסך 6,000 ₪ + מע"מ. סכום זה אינו כולל עלות בדיקות עזר, צילום וכו' עליהם יש לשלם בנוסף.

8. המזכירות תמציא למומחה העתק מהחלטה זו המהווה כתב מינוי.

ניתנה היום, כ"א שבט תש"פ, 16 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.