הדפסה

בית משפט השלום בחיפה מ"י 46422-07-16

לפני כבוד ה שופטת שולמית ברסלב

המבקשת

משטרת ימ"ר חוף

נגד

החשוד
מתן יהושוע

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – רס"מ שגיב ביטון
החשוד הובא על ידי שב"ס
ב"כ החשוד – עו"ד גיל אלחרר

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
חוזר על נימוקי הבקשה.
מציג מזכר חסוי לגבי פעולות חקירה עתידיות - הוגש וסומן במ/1 ובמ/2 בהתאמה.
מציג לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה. מבקש להיעתר לבקשה.
חוזר על טיעוני כפי שטענתי לגבי חשוד אחר, החשוד נעצר אמש, הוארך מעצר בשעה מאוחרת, בשים לב לפרשייה הנחקרת לרבות כמות העצורים ומס' רב פעולות החקירה שבכוונת היחידה החוקרת לבצע, אדגיש כי היחידה החוקרת זקוקה לימים נוספים על מנת להמשיך בחקירה עם החשוד. אשר על כן, אבקש להיעתר לבקשה ולאפשר למשטרה לבצע את החקירה כשהחשוד נתון במשמורתה וזאת כמפורט בסעיף 7 לבקשה.

לב"כ החשוד:
ש. אתה רומז שאין הרבה חוקרים בימר חוף?
ת. אני מסתכל על כמות העצורים שיש לא לכוח אדם.
ש. ראיתי שאתם מתוגברים עם מחלקות אחרות.
ת. אל תכנס לזה. לא רלוונטי.
ש. חמש פעולות יש היום לביצוע?
ת. כן.
ש. אותם פעולות שהיו בבקשה מאתמול בערב?
ת. כן.
ש. אז היום אתם מבקשים אותם פעולות, אותו משך זמן לביצוע אבל היום אתם מבקשים 7 ולא עשרה.
ת. זה לשיקול דעתנו.
ש. לא בוצע כלום מאתמול?
ת. מאז הארכת המעצר לא. אולי בוצעה פעולה טכנית כזו או אחרת, אך לא מהותית.
ש. תאשר לי שבבקשות לביצוע אין צו לחיפוש.
ת. לא ראיתי בחומר חקירה צו לחיפוש. ידוע שבוצע חיפוש בכתובת מסויימת.
ש. בכתובת שלו ולא נמצא דבר. לא חיפוש אצלו כתולדה מחיפושים אחרים.
ת. לא נתפס.
ש. תאשר לי שעל פי החקירה שלו הארועים המיוחסים לו כולם חלק ממשחק הכדורגל לפני אחרי, לא ארועים אחרים, ביום לא של משחק.
ת. מיוחסת לו תקיפה מיום 3/10/15.
ש. הארועים שמיוחסים לו על פי החקירה, בסמיכות זמנים ומקום למשחק כדורגל, התגרה והתקיפה בנסיבות מחמירות, זריקת אבנים על אוהדי מכבי תל אביב.
ת. יתכן שכן יתכן שלא, לא יודע אם היה משחק או לא, או של קבוצה אחרת. מסתכל נתון.
ש. אתם מתכוונים להטיח בפניו עוד חומרים אחרים חוץ ממה שנחקר בפעם הראשונה?
ת. בשים לב לעובדה שמדובר בחקירה דינמית, על פי שיקול דעת צוות החקירה, יוטחו בפניו הראיות.
ש. בין השאר להטיח בפניו את עדות עד המדינה או עד המדינה בעצמו שיצביע?
ת. לא חושף זה חלק מחקירה.
ש. או להשמיע לו או להראות לו.
ת. לא מתייחס לכך. רשום בדוח הסודי.
ש. חלק מהפעולות קשורות בנחקרים עצורים?
ת. לא יכול להתייחס.
ש. אותו אתם מתכוונים לחקור בחמש פעולות?
ת. בין היתר.
ש. טלפון שלו בידכם?
ת. אין לי דוח חיפוש לא ידוע לי.
ש. הטלפון שבא איתו.
ת. אם הגיע עם טלפון כשנתפס, מטבע הדברים לקחו.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לה.

ב"כ החשוד מסכם:
חייב להגיד למרות שחברי לא אשם, מסר שלא נעשה דבר מאז הארכת מעצר קודמת, אמנם היתה אתמול בערב, אבל בית המשפט נתן את משך הזמן אשר נתן לבצע אפילו חלק.
חלק מפיקוח לראות על מה נעשה, מה התקדם? האם התקדמו.
אני חושש שבגלל ההיקף לא מתקדמים, מחכים או לעדות עד המדינה להטיח, עד שהעד יגיע, מתי שיגיע, או שמישהו אחר יפליל אותו.
הראיות האחרות כפי ששמענו אתמול לא חקרתי היום, באותם תמונות נראה רחוק ממקום מרכז הארועים עם הפנים למקום אחר, לא משתתף בארועים הסביר ולא הרחיק עצמו מארוע שאפילו אין ראיות לגביו ישירות, תמונה או הקלטה, משהו, אמר כן הייתי בארוע הזה, אבל הסביר שברח כמו מאש מהארוע. אני מניח שהארועים הללו קשורים באותן עבירות עיקריות שבבקשה של תקיפה וחבלה על ידי שניים או יותר ותגרה במקום ציבורי, אלו העבירות העיקריות ולא חברות בארגון פשיעה שזה משהו לעניות דעתי בעיקר תקשורתי או קריאות גזעניות במגרש, לא בגלל זה עוצרים. כמו שחברי אמר דואר ישראל לא הכי יעיל אבל בסוף מגיע כתב אישום. לא צריך את האדם הזה עם תינוק בן 3 חודשים, לא צריך אותו עצור, שיחכה עד שעד המדינה יתן את עדותו או אולי יפליל עצמו בתא או חקירה או מישהו אחר. גם אם יפלילו אותו בתיק אחר, על ידי זריקת אבנים, גם אז כתב האישום יגיע בדואר ישראל.
נמצאים ההורים שלו, באו מישוב תל מונד, מוכנים לערוב לכל תנאי. מוכנים לא לתת לו להתקשר, להפקיד פקדון כספי על מנת להבטיח שלא יצור קשר עם אף אחד, ישב בבית אצלם עד שתסתיים החקירה. למה צריך לפגוע בחירותו, הפגיעה לא פשוטה, זה זכרון שנחרט לכל החיים.
אבקש להורות על שחרורו של החשוד.
ההורים רחל ואריה יהושע, הורים נורמטיבים, גרים בישוב תל מונד, הדקל 86. בפיקוח האב אריה יהושע ת.ז XXXXX632 והאם הגב' רחל יהושע, ת.ז XXXXX635.
האמא לא עובדת, האבא עובד לסירוגין. שני ההורים יהיו איתו בשבוע הקרוב.

אריה יהושע ת.ז XXXXX632 לאחר שהוזהר כדין לומר את האמת:
אני עכשיו לא עובד.
לפני כן עבדתי בנגרות.
אני נכה, לכן לא עובד.
אני לא עובד בכלל. קיבלתי 2 התקפי לב.
אני אפקח עליו בבית. הוא ילד שומע לא מתפרע.
יש מחשב בבית. יש פלאפון בבית. אני ינתק את הטלפון. עושים הפסקה דרך בזק.
מוציאים את הסים ואין טלפון.
אנו

<#3#>
החלטה

לאחר שעיינתי בחומר החקירה שהוצג לי ע"י נציג המשטרה, מצאתי כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. כ"כ קיימת עילת מעצר.

עם זאת, בנסיבות של תיק זה, ולאחר ששמעתי את החלופה המוצעת, אני מוצאת כי ניתן להשיג את תכלית המעצר בתנאים שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה. ולפיכך אני מורה על שחרורו של החשוד ממעצרו וזאת בכפוף למילוי כל התנאים שלהלן:

1. החשוד ישהה במעצר בית הוריו שבישוב תל מונד, הדקל 86 ובפיקוח האב אריה יהושע ת.ז XXXXX632 והאם הגב' רחל יהושע, ת.ז XXXXX635. (וביחד להלן: "המפקחים") עד ליום 3/8/16 בשעה 24:00.

2. נאסר בזאת על החשוד ליצור קשר כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, עם מי מהמעורבים בתיק זה, ועל הערבים/המפקחים לוודא איסור יצירת קשר בכל אמצעי שהוא, לרבות בכל אמצעי תקשורת וכל אמצעי מדיה שהוא.

3. החשוד יתייצב לחקירה בכל עת שיידרש.

4. נאסר על החשוד להתקרב למרחק שיפחת מ100 מטרים מכל מקום בו יתקיים משחק כדורגל של ביתר, וזאת עד ליום 31.8.16.

5. החשוד יפקיד סך של 5,000 ₪ במזומן בקופת בית המשפט, סכום זה ישמש להבטחת התייצבותו של החשוד לחקירה בפרשה מושא התיק שבפני, לישיבות בית המשפט נשוא התיק שבפני וכערובה למילוי תנאי השחרור.

6. המפקחים (אריה יהושע ת.ז XXXXX632 והאם הגב' רחל יהושע, ת.ז XXXXX635)
יחתמו על ערבות צד ג' על סך של 5,000₪ כל אחד, להבטחת התייצבותו של החשוד לחקירה בפרשה מושא התיק שבפני, לישיבות בית המשפט מושא התיק שבפני וכערובה למילוי תנאי השחרור.

7. שוטרי משטרת ישראל יוכלו להיכנס למקום בו מתקיים מעצר הבית לצורך בדיקת קיומם של התנאים המגבילים.

מיד עם המצאת הערובה הנדרשת ומילוי תנאי הערובה, ישוחרר החשוד ממעצרו. היה ולא תומצאנה הערבויות שהוטלו, ישאר החשוד במעצר ויובא בפני שופט תורן תוך 24 שעות. אם וככל שקיימת אפשרות לחתימה על הערבויות במשטרה, אין מניעה לעשות כן.

פרוטוקול זה מהווה אסמכתא לשחרור.

<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ב תמוז תשע"ו, 28/07/2016 במעמד הנוכחים.

שולמית ברסלב , שופטת

ב"כ המבקשת:
אבקש עיכוב ביצוע.

ב"כ החשוד:
אני מתנגד, חושש שמא זה בשביל ההד התקשורתי כל ההתעקשויות לגבי חשודים שהם מינורים לפרשה המרכזית.

<#6#>
החלטה

אני מעכבת את ביצוע החלטת השחרור עד מחר 29.7.16 שעה 12:00, בתנאי שהמבקשת תגבש דעתה ותודיע עוד היום עד השעה 14:00 לבית המשפט לליווי ולסניגור את עמדתה הסופית, כך שבמידה ותחליט שלא להגיש ערר, ניתן יהיה להיערך כראוי לעמידה בתנאי השחרור עוד היום.
במידה והמבקשת תחליט להגיש ערר, ערר יוגש עד מחר, 29.7.16 בשעה 08:00 והמבקשת תדאג להבאת החשוד ולהודעה לבא כוחו .

פרוטוקול זה מהווה אסמכתא לכליאה/שחרור.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ב תמוז תשע"ו, 28/07/2016 במעמד הנוכחים.

שולמית ברסלב , שופטת