הדפסה

בית משפט השלום בחיפה מ"י 12295-02-17

מספר פל"א 149764/2016

לפני כבוד ה שופט זיו אריאלי

המבקש

גלעד אדלר ת.ז. XXXXXX415

נגד

המשיבה

יחידת תביעות להב 433

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקש: עו"ד שרון בן צבי
המבקש: בעצמו
ב"כ המשיבה: רפ"ק עו"ד אפנאן אל חאג

פרוטוקול
ב"כ המבקש:
חוזרת על תוכן הבקשה, לאור תגובת המשיבה מבקשת להוסיף.
אנחנו היום ב-22/03, חקירה גלויה החלה ביום 06/04, קרוב לחודשיים. המבקש נחקר מאז כ-10 פעמים, חקירות ארוכות של שעות רבות. כבר לפני כשבועיים שלושה, נאמר לי מפי החוקרים, אנחנו בסיומה של החקירה. נכון הם לא מתחייבים, לא חתמו לי, אבל חייבת גם את זה להגיד.
באופן פרטני, נתחיל מעניין הטלפון. אני אומרת את המובן מאליו, היום, בכל חקירה, מתיק של התפרצות ואיומים ועד תיקים של הלבנות הון, נתפס טלפון ונתפשים מחשבים שבוודאי שנפח התוכן שנמצא עליהם הוא יותר רחב מטלפון. תוך פרק זמן קצרצר מתבצעת העברה טכנית של הנתונים, וגם חבריי אמרו שזה כבר נעשה. המשיבה טוענת שהוא לא נחקר כלל על התוכן.
ראשית, זה לא נכון, כי המבקש אמר שהוצגו לו הרבה מאוד מסרונים והוא התבקש להשיב.
שנית, הוא לא יכול לשבש את התוכן.

ב"כ המשיבה:
שמענו את המלצת בימ"ש לפיה בפרק זמן של 3 שבועות תסתיים בדיקת חומרי החקירה אשר "נפרקו" מהטלפון הנייד שנתפש מאת המבקש ובתום פרק זמן זה, ככל שלא תעלה החקירה שמות של מעורבים נוספים ובכפוף לכך שהמבקש ומעורבים אחרים בפרשה יצהירו כי יסכימו להגשת פלטים של החומר שנפרק מהטלפון הנייד, וכי לא יעלו כל טענה באשר לכלל הראייה הטובה ביותר – יוחזר הטלפון הנייד לידי המבקש.
אבקש ארכה עד ליום ראשון על מנת ליתן עמדתנו בנושא.
ב"כ המבקש:
לגבי השעון, פה ביתר שאת, אולי חבריי יפנו לחומר חקירה כי אין דרך אחרת בשלב זה. אני חושבת שפה, אין בכלל ראיה לכאורה שיש בכלל משהו בשעון, שהבנתי מחבריי שהוא לכאורה מומן מכספי שוחד. המבקש נחקר לגבי השעון ולגבי השעון הקודם שכבר נמכר, והשעון החדש ממומן מהכסף הזה. הוא נחקר כבר מהחקירה הראשונה אין סוף פעמים, על השעון הזה. חבריי יפנו את בימ"ש.
מהתחלה הוא אומר אותו דבר, הוא שילם על השעון, מהכסף שמשך בכספומט, באותו יום שהלך לקנות ברמת גן , ובאותו יום יש משיכה, ובאותו זמן חשבונות הבנק שלו היו מעוקלים, ורק אחרי שהוסר העיקול צירפתי לבקשה את התדפיס שהוא מושך מהכספומט, והוא הביא להם את החשבונית שתפושה על ידי חברי, ולא בשחור, הוא אישית משך ושילם. 90% מהכסף, ועוד כמה אלפי שקלים הוא קיבל מהבריתה של בתן שהייתה בבית.
טוענים חבריי, השעון הזה הושג באמצעות כספי שוחד. אנחנו יודעים שאין טענה שהוא קיבל כסף, אלא שהוא קיבל הנחות ודברים שקשורים לבניית ביתו. פה הם אומרים, אותו רונן גנון שהוא חבר שלו, כאשר המבקש היה בארה"ב והתכוון לקנות שם שעון, גונן אומר לו שיש חנות ברמת גן שיש בדיוק את השעון שהוא מחפש, במחיר הרבה יותר גבוה ממחיר השוק וארה"ב, אבל יש אחריות, כתובת. הוא במקרה היה באותה חנות, והחבר אמר לו שיש את השעון שהוא מחפש.
המבקש אמר את זה, וגם מפנה למסרונים בווצאפ. פה נגמר הקשר של גנון. אני אומרת עכשיו, מדיון באתרים באינטרנט זה מעל מחיר השוק, המבקש יצא פראייר, והמימון מחשבון הבנק שלו.
אני בטוחה שנחקר בעל החנות, וגם הבעלים של השעון הקודם שהוא במקרה שוטר.
כל הזמן חוזרים לשעון, אבל חבריי לא ביקשו לחלט את השעון כי זה דבר עבירה, אלא כראייה.
אין כל ראיה ולו לכאורית שהשעון הושג כשכר ולכן אין עילה לתפוס אתו, אבל אם בימ"ש לא מקבל את הטענה, אם המשיבה רוצה את החפץ כראיה, היא לא צריכה את החפץ עצמו. אפשר לצלם, יש את החשבונית, קבלה, תעודת אחריות, שיחזירו את השעון.
יש נימה של גיחוך בתגובת המשיבה מה הנזק אם השעון יישאר אצלה. יש נזק, זה שעון יקר, בוודאי יכול להינזק, הערך שלו יורד. כל אחד מותר לו שיהיה לו אוספים משלו, המבקש אוהב שעונים, ויש לו שעון אחד, לא אוסף.
לכן אני מבקשת להשיב את השעון, לתייג אותו, אני לא מצליחה סיבה אלא אם תאמר לי אחרת.

ב"כ המשיבה:
אני מפנה לדוח סודי אותו אני מגישה לבימ"ש, סומן במ/1.
אני מבקשת לתקן טעות סופר, ומתקנת ידנית על גבי הדוח בעמ' 2 סעיף ז'.
אני חוזרת על תוכן התגובה ועל הנימוקים להתנגדות להחזרת השעון שמונחים בפני בימ"ש בדוח הסודי. החזרת התפושים בשלב זה, תפגע באופן משמעותי בחקירה.
בבקשות מסוג זה, בהתאם להלכה, על כף המאזניים שני שיקולים. הראשון, הוא האינטרס הציבורי ושיקולי חקירה, אל מול השני שהוא השיקול הפרטי של המבקש שעניינו זכות על קניינו.
בשקלול כלל הנסיבות, ומסיבות שצוינו בדוח, ומאחר וטרם חלפה תקופה משמעותית מהתפישה, לטעמנו האינטרס הציבורי גובר על הפרטי, ובימ"ש צריך לשים לנגד עיניו את שיקולי החקירה בשים לב לעובדה כי עסקינן בהליך פלילי שתכליתו להגיע לחקר האמת והחזרת התפוש בשלב זה תאיין מטרה זו ותחבל קשות בחקירה. לשאלת בימ"ש מהי התכלית החקירתית בהמשך החזקת השעון התפוש, אבקש להשיב בכתב, סומן במ/2.
אני חושבת שהחלופה המוצעת, לפחות בשלב זה של החקירה, והחזרת התפושים, יכולה לחבל בחקירה מטעמים המפורטים בדוח. בשלב זה של החקירה, אבקש להשאיר את התפושים בידי המשטרה עד אשר תסתיים הבדיקה. אם יימצא שמקורות המימון של השעון לגיטימיים, והמבקש יענה לשאלות, אז אין צורך להחזיק בשעון עם מקורות מימון לגיטימיים.
במידה ויימצאו ממצאים, לאחר הבדיקה, שהשעון הזה הושג בכספי עבירה, הטיפול בו יקבל תפנית אחרת ונבקש לחלט אותו כמו רכוש אחר בתיק אשר נתפש לצורך הבטחת החילוט.
לשאלת בימ"ש, אני משיבה שאנחנו עדיין מצויים בשלב של בדיקה.
עד עכשיו ממצאי הבדיקה אינם מלמדים על כך שהשעון נרכש בכספי עבירה. יחד עם זאת, אנחנו עדיין צפויים לבצע מספר פעולות חקירה על מנת להשלים את הבדיקה בעניין זה.
לשאלת בימ"ש בנוגע לצפי ביצוע הבדיקה, אני מניחה שהן יבוצעו תוך 3-4 שבועות. אני מתייחסת לפעולות בעמ' 3 לדוח הסודי, סעיף 3. אני מאשרת שסעיף 3א בוצע אבל לא נתן תשובות מספקות.
אחרי 3ב יהיה צורך לחקור שוב את המבקש בעניין זה.
האדם שמוזכר בסעיף נחקר, אבל לא התקבלה גרסה מלאה לעניין השעון. הוא זומן לחקירה לימים הקרובים.

ב"כ המבקש:
אני מאוד מופתעת מהתנהלות המשיבה בעניין זה.
לא בכדי לפני שהגשנו את הבקשה, אנחנו המתנו שיסתיימו הליכי החילוט הזמניים שבימ"ש מכיר כי הגשנו הסכמה, קצינת החילוט של יח"א מעורבת, זה לא תיק קטן שנושא החילוט נזנח בו.
על נושא השעון הוא נחקר בימים הראשונים, אם לא ביום ראשון של המעצר, זה לא נושא חדש.
לכן, לפני שהגשנו את הבקשה להשבת תפוש יצרתי קשר עם חבריי כדי להבין מה תכלית הבקשה. בעל פה, ואחר כך בכתב בתגובה לבקשה, הם חוזרים ואומרים שהתכלית היא ראייתית, לא מניעתית או לצורך חילוט. למעשה היום, אני מבינה מהדברים שלא נאמרו, שהם אולי שוקלים לחלט פתאום.
בתגובה עצמה כתוב שזה נקנה בכספי שוחד. עכשיו אומרים שעוד לא בטוחים.
לא כך מתנהלים. הוא נחקר אין סוף פעמים, אולי בימ"ש רואה רק את הדוח הסודי ולא כל חומר החקירה, כיוון שנמסרו כל כך הרבה פרטים שנוגעים לשעון כפי שפירטתי בתחילת דבריי כולל תיעוד ומסמכים, להגיד היום שהם עשו טעות... הם היום אומרים שרק עכשיו הבינו שעושים טעות, אז מנסים לפגוע בקניינו.
זה לא יעלה על הדעת, אני מבקשת שהשעון יוחזר. אני לא שומעת מחברתי שום הסבר למה השעון פיזית צריך להיתפש ולא תיעוד שלו.
אם בימ"ש ידחה את הבקשה, כמובן שיש חלופות, שהוא יתחייב שלא ימכור, אני לא חושבת שזה נכון אלא אומרת רק כדי שלא יגידו שלא אמרתי, אבל הרבה לפני צריך לעצור את ההליך ולהשיב לו את השעון.

<#3#>
החלטה

עד יום א' 26/03/17 תגיש המשיבה הודעה בכתב באשר להצעת בימ"ש אשר עלתה במהלך הדיון בכל הנוגע למנגנון הדיוני להשבת הטלפון הנייד אשר נתפש מאת המבקש.

ת.פ. 27/03/17

עם קבלת עמדת המשיבה, תינתן החלטה ביחס לשני התפושים מושא הבקשה.

ההחלטה תישלח לצדדים בדואר.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אדר תשע"ז, 22/03/2017 במעמד הנוכחים.

זיו אריאלי , שופט
שחף