הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 49971-07-20

בפני
כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

יחידה

מרבת נפאע, ת"ז XXXXXX974

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. דורון זר (נאמן)
  3. חנא גובראן (נושה)

פסק דין

1. היחידה הגישה ביום 22/7/20 לממונה, ב קשה למתן צו פתיחת הליכים בעניינה, בה הצהירה כי חובותיה עומדים על סך 335,273.95 ₪.

2. ביום 13/10/21 ניתן ליחידה צו פתיחת הליכים בגדרו נקבע צו תשלומים בסך 150 ₪ בחודש.

3. המדובר ביחידה ילידת שנת 1982 גרושה, אם ל-3 ילדים קטינים, המתגוררת עם בני משפחתה בדירת ארבעה חדרים בשפרעם. הדירה בבעלות היחידה ובן זוגה לשעבר. בהתאם לפס"ד מיום 6/3/18 (תמ"ש 13494-04 -17), היא זכאית להירשם כבעלת מחצית הזכויות של נכס הידוע כגוש 10279, חלקה 13, ברם לטענתה עקב שיעבוד הקיים על הנכס טרם נעשה הרישום בפועל. היחידה עובדת במשרה מלאה במ. יוחננוף בע"מ כפקידה ומשתכרת כ 6,500 ₪ בחודש.

4. ביום 7/11/21 הוגשה הצעת הממונה, במסגרתה נמסר כי היחידה טרם המציאה מלוא אישורי המסירה לנושים, כמו כן לא ברור האם היחידה פנתה למל"ל לצורך גביית המזונות, שכן היא טוענת כי בן זוגה לשעבר אינו משלם לה מזונות. עוד צויין כי היחידה הגישה ביום 18/10/21 בקשה לקבלת היתר לפתיחת תיק בלשכת ההוצל"פ לגביית המזונות, בעוד במעמד הבירור שנערך לה טענה כי קיים כבר תיק מזונות פתוח בהוצל"פ. היחידה התבקשה להבהיר עניינים אלה וכן להמציא מסמכים דרושים.

5. ביום 8/11/21 התקיים דיון במעמד הצדדים ולאחר שמיעת תגובת היחידה, הוסכם כי תוגש תוכנית שיקום מטעם בעלי התפקיד בתוך 30 יום.

6. ביום 12/12/21 הוגשה הודעת עדכון מטעם הנאמן, אשר מסר כי ביום 1/12/21 פנה ליחידה להמצאת מסמכי עיזבון אימה המנוחה, אך היחידה לא המציאה כל מסמך בנושא וזאת כאשר המסמכים האמורים נדרשו כבר במועד חקירתה ביום 16/3/21. הנאמן עתר לקבלת המסמכים הנ"ל בתוך 7 ימים שכן בלעדיהם אין באפשרותו לגבש תוכנית שיקום. בהיעדר הגשת המסמכים עתר ה נאמן לביטול ההליך בעניין היחידה בשל חוסר שיתוף פעולה. בו ביום ניתנה ליחידה ארכה בת 7 ימים להמצאת מסמכי עיזבון אימה.

7. ביום 20/12/21 הוגשה הודעה נוספת מטעם הנאמן ובקשה לביטול ההליך, במסגרתה מסר כי חרף הארכה שניתנה, היחידה לא המציאה כל מסמך בקשר לעיזבון אימה ומשכך לא ניתן לגבש בעיניינה תוכנית שיקום ולכן יש להורות על ביטול ה הליך בעניין היחידה.

8. לאחר שעיינתי בחומר בתיק – באתי לכלל מסקנה כי יש להורות בנסיבות על ביטול ההליך וביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינה של היחידה, מכל הטעמים שיפורטו להלן.

9. בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר - חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

10. סמכותו של בית המשפט לביטול ההליך בשל מחדלי החייב הוכרה גם בפקודת פשיטת הרגל, במקרים בהם התברר כי החייב מנצל את ההליך לרעה ונוהג בחוסר תום לב בהליך (ראו להמחשה סעיף 18ה(א)(2) לפקודה). ראו הקביעות ב- ע"א 7375/18 יניב גל נ' מוטי בן ארצי עו"ד (2/10/19) עמ' 6-7 בהתייחס להליכי פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון לפי החוק החדש.

11. במקרה דנן, היחידה אינה משתפת פעולה, חרף הארכות שניתנו לה וממאנת להמציא את המסמכים הקשורים לעזבון אימה המנוחה שהם מסמכים החיוניים לצורך גיבוש תוכנית שיקום כלכלית בעניין היחידה. בכך למעשה היחידה מסכלת את קידום ההליך ומתנהלת בחוסר שקיפות, בניגוד למצופה מיחידה בהליך.

12. התנהלותה של היחידה לאורך ניהול ההליך, מהווה התנהגות בחוסר תום לב שכן מחד גיסא היא נהנית מן ההטבות שהוענקו לה מכוח צו פתיחת ההליכים ומאידך היא פועלת בניגוד גמור לחוק, כפי שפירטתי לעיל.

13. אשר על כן, אני מורה על ביטול ההליך וביטול הצו לפתיחת הליכים על כל הוראותיו.

ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
הצו לעיכוב יציאת היחידה מן הארץ ייוותר בעינו למשך 90 ימים מהיום.

14. הגשת בקשה עיקרית חדשה תעשה בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (2.4.14), לפיה התקופה שיש להמתין עד לחידוש הליך שבוטל בשל ניצול לרעה תהא בין שנה לשנה וחצי לפי שיקול דעת בית המשפט, ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי ובכפוף לתשלום בסך 1,500 ₪ ₪ אשר ישולמו במעמד הגשת הבקשה ויהוו תנאי להגשתה.

11. הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות או לחלופין בהתאם להנחיות הממונה.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה טבת תשפ"ב, 29 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.