הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 34413-04-20

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
פנינה פני גז, ת"ז XXXXXX555

להלן – היחידה
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה

ובעניין
נדב שפירא, עו"ד

להלן – הנאמן

פסק דין

ביום 30.4.20 ניתן צו לפתיחת הליכים בעניין היחידה.

למרות ההוראות שעל היחידה לבצע בהתאם לצו, אזי על פי הודעת הנאמן מיום 29.12.20 עולה כי היחידה לא ביצעה את המוטל עליה עד עתה, לרבות אי עמידה בצו תשלומים שנקבע, אי הגשת דו"חות וחוסר שיתוף פעולה. לכן עתר הנאמן להורות על ביטול הצו בעניינה.
בהתאם להחלטה מיום 30.12.20 היה על היחידה להסדיר מחדליה ולהציג את אישור הנאמן לדבר עד ליום 30.1.21, שאחרת תישקל הבקשה בחיוב. מאז לא התקבל אישור מאת הנאמן או כל הודעה אחרת.

חוסר שיתוף הפעולה מצד יחיד כמוהו כזניחת ההליך. התנהגות זו, בשים לב לחסותה של היחידה תחת הליך זה אשר הוגדר לא אחת כ 'חסד המחוקק' , מהווה התנהגות בחוסר תום לב, כאשר עקרון זה חולש גם על הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 החל בענייננו (ראו לעניין זה קביעותיו של כב' השופט מינץ במסגרת ע"א 7375/18 גל נגד בן ארצי (פורסם במאגרים, 2.10.19)).
לפיכך, ובזיקה להתראה שניתנה בהחלטה לעיל, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינה של היחידה ומוחקת את הבקשה מטעמה, על כל ההשלכות הנובעות מכך.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו במסגרת הצו לפתיחת ההליכים מבוטלות.
צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים נוספים.
תנאי להגשת בקשה לביטול פסק דין זה הינו צירוף אישור הנאמן בתוך 45 יום מהיום בלבד (ימי פגרה באים במניין) בדבר סילוק מחדלי היחידה בתוספת תשלום לקופת הנשייה בסך 1,000 ₪ בגין הוצאות ביטול פסה"ד.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 אלקצאצי נגד כונס הנכסים הרשמי (פורסם במאגרים,2.4.14)) ובכפוף להפקדת סך של 3,000 ₪ לקופת הממונה, ואליה תדאג היחידה לצרף פסק דין זה.

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות (הוצאות נאמן בסך 500 ₪ ישולמו בנוסף) ולחלופין, לפי הנחיות הממונה לעניין תעריפים מינימאליים לפי הגבוה מביניהם. היתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תבטל את מועד הדיון הקבוע ביום 7.4.21 ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.