הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 23012-10-20

בפני
כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

מבקש

תייסיר ברוד, ת"ז XXXXXX285

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. שחר ליזרוביץ (נאמן)
  3. המוסד לביטוח לאומי ירושלים

החלטה

בעלי התפקיד לא הגישו מטעמם תגובה משלימה, במועד אשר נקצב, כפי שהתבקש על ידם.

היחיד עתר לבטול קזוז מגמלת נכות, אשר מתבצע לטענתו בידי המל"ל לאחרונה (לא צויין מועד מדוייק והבקשה הוגשה ב 11/21) ועל השבת הכספים אל היחיד. כן עתר היחיד כי בית המשפט יורה על ביטול הליכי גביה אשר מנהל המל"ל כנגד אשת היחיד וביטול עיקול אשר הוטל על רכבה.

בעלי התפקיד טענו כי ליחיד חוב מזונות בגינו פתח כנגדו המל"ל תיק הוצל"פ והחוב בו עומד ע"ס 42,000 ₪. לא הומצא במסגרת הליכי חדלות הפירעון פסק דין המחייב את היחיד במזונות. היחיד דיווח מ 1/21 על תשלום דמי מזונות בסך 6600 ₪ המקוזזים מקצבתו העומדת ע"ס 5300 ₪ ולאחרונה אף הופחתה ל 3200 ₪. היחיד נדרש לספק הסברים הכיצד מבוצע קיזוז זה ולא עשה כן.

זאת ועוד, בעלי התפקיד הבהירו כי בעת שהיחיד לא התגורר עם אשתו, עמה שב להתגורר בסמוך למועד הבירור שנערך לו, שולמה לו קצבת נכות עבור זוג ושני ילדים. מכאן כי שולמו ליחיד כספים אשר לא מגיעים לו. עוד הובהר כי הסעד אשר נדרש בגין ביטול עיקול רכבה של אשת היחיד, הרי שהיחיד חוזר בו מבקשתו.

המל"ל הגיב לבקשת היחיד ולטענתו שולמו מזונות לזכאית עד 10/21. כאשר ניתן צו פתיחת ההליכים נשללה זכות הזכאית למזונות מ 1/21 עד 10/21 ונוצר לה חוב ע"ס 25,000 ₪. למל"ל לא ידוע באם אכן שולמו מזונות לזכאית או שמא לאו. ככל ששולמו מזונות בידי היחיד, יושב לידו סכום הניכוי בסך 19,000 ₪ וככל שלא שולמו על ידו מזונות, יועברו הכספים לידי הזכאית למזונות.
החל מ 10/21 לא מתבצע כלל קיזוז.

אל נוכח עמדת המל"ל ולפיה לא מתבצע קיזוז החל מ 10/21, הרי שהבקשה לביטול הקיזוז השוטף
מתייתרת. אשר לקיזוז אשר כבר נעשה בידי המל"ל – ככל שימציא היחיד אסמכתאות לכך כי אכן שולמו המזונות באופן שוטף על ידו מאז תחילת ההליך לידי הזכאית למזונות, אורה על השבת סכום הניכוי לידיו . ככל שלא יעשה כן, הרי שהכספים יועברו לידי הזכאית, כדין.

בנסיבות ועל מנת שהיחיד יפנה משאביו לפירעון חובותיו בהליך, איני עושה צו להוצאות הבקשה.

ניתנה היום, כ"ה טבת תשפ"ב, 29 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.