הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 21414-09-20

בפני
כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון

יחיד

קאסם מוסלם, ת"ז XXXXXX036

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז חיפה והצפון
  2. עו"ד רון כהנא (נאמן)
  3. תיבתא 2004 בע"מ (נושה)

פסק דין

1. ביום 11/10/20 ניתן ליחיד צו פתיחת הליכים בגדרו נקבע צו תשלומים בסך 150 ₪ בחודש.

2. המדובר ביחיד בן 45 נשוי ואב לארבעה קטינים, המתגורר בדירה בבעלותו בכפר יפיע. לטענת היחיד שייך בית המגורים לאחיו, אך הוא אינו משלם לאחיו דבר עבור הוצאות הדיור. היחיד עובד בהתקנת גגות ללולים ורפתות ומשתכר לטענתו סך של 5500 ₪ המשולמים לו במזומן. אשת היחיד בת 41, אינה עובדת ומעולם לא עבדה, ללא כל סיבה המניחה את הדעת במצבו הכלכלי של היחיד. כנגד היחיד הוגשו 24 תביעות חוב ע"ס 2,018,941 ₪ ואושרו בידי הנאמן 20 תביעות חוב ע"ס 1,106,776 ₪.

3. לאחר שעיינתי בחומר בתיק ושמעתי טענות הצדדים בפני– באתי לכלל מסקנה כי יש להורות בנסיבות על ביטול ההליך וביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינו של היחיד, מכל הטעמים שיפורטו להלן.

4. בהתאם לסעיף 183 לחוק, בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול ההליך בהתקיים התנאים הבאים: ההליך נפתח לבקשת היחיד; ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך, באופן שמתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) לחוק או שהיחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי; ובנוסף, התנהלות היחיד פוגעת מהותית בניהולם התקין של ההליכים (ראו עודד מאור ואסף דגני ההפטר - חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', (2019), עמ' 377 (להלן: "עודד מאור ואסף דגני").

5. סמכותו של בית המשפט לביטול ההליך בשל מחדלי החייב הוכרה גם בפקודת פשיטת הרגל, במקרים בהם התברר כי החייב מנצל את ההליך לרעה ונוהג בחוסר תום לב בהליך (ראו להמחשה סעיף 18ה(א)(2) לפקודה). ראו הקביעות ב- ע"א 7375/18 יניב גל נ' מוטי בן ארצי עו"ד (2/10/19) עמ' 6-7 בהתייחס להליכי פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון לפי החוק החדש.

6. במקרה דנן, היחיד אינו מתנהל כמצופה ממי שמצוי בהליך חדלות פירעון. היחיד אינו מתנהל בשקיפות אל מול בעלי התפקיד, הוא אינו ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלו, מדווח על הכנסות זעומות בעוד אשתו כלל אינה עובדת ולא ברור כיצד מתנהל התא המשפחתי עם הכנסות שכאלה, דבר המטיל יותר מצל של ספק בדבר מהימנות דיווחיו של היחיד. הממונה סבר כי היחיד מסתיר ואינו מדווח על מלוא הכנסותיו. דוחות מטעמו של היחיד הוגשו במקבץ ב 12/21, דו"חות אשר נחזים בעיני בעלי התפקיד לחסרי מהימנות. אשר לנכסיו של היחיד ובראש ובראשונה נכס המקרקעין אשר ליחיד, נמנע היחיד מצירופם של מסמכים בעניינו ולא שיתף פעולה עם בעלי התפקיד לצורך איתור וגילוי הנכסים.

7. לזאת יש להוסיף את נסיבות הסתבכותו של היחיד בחובות. היחיד טען כי חובותיו נוצרו כתוצאה מעסק אותו ניהל על שמו. המדובר בעסק של הובלות ופירוק ברזל. לטענת היחיד הוא ביצע עבודות במסגרת עסק זה אך השיקים אשר קיבל ממזמיני העבודות לא כובדו והוא נקלע לחובות. מבדיקת הנאמן עולה כי חלק נכבד מחובותיו של היחיד נובעים כתוצאה מחבותו לנושה "אמירי הכרמל", חברה המשמשת לנכיון שיקים ומהות העסקאות עמה הם שיקים אשר מסר היחיד לאנשים פרטיים בהיקף של כחצי מליון ₪ בין השנים 2015-2016. היחיד לא מסר הסבר של ממש לעניין זה ובדיון אשר נערך בבית המשפט מסר כי למעשה פרע את השיקים הללו לידי הנושה, אמירי הכרמל, אך זו לא השיבה לידיו את השיקים ותבעה אותם פעם נוספת כעת. היחיד לא ידע לספק הסבר המניח את הדעת גם באשר לכך כי אשתו אינה יוצאת לעבוד בשים לב למסת חובותיו ועמד על כך, כי אין לו זכויות בנכס המקרקעין בו הוא מתגורר. יודגש כי בניגוד לדברי היחיד רשומה לטובת היחיד הערת אזהרה על נכס מקרקעין זה ממש. התנהלות זו של היחיד אינה מתיישבת עם חובת תום הלב המוטלת על כתפיו בהליך.

8. הנה כי כן, התנהלותו של היחיד טרם מתן צו לפתיחת ההליכים אשר ניתן בעניינו והתנהלותו לאורך ניהול ההליך, מהווים התנהגות בחוסר תום לב שכן מחד גיסא הוא נהנה מן ההטבות שהוענקו לו מכוח צו פתיחת ההליכים ומאידך הוא פועל בניגוד גמור לחוק, כפי שפירטתי לעיל.

9. אשר על כן, אני מורה על ביטול ההליך וביטול הצו לפתיחת הליכים על כל הוראותיו.

ההגבלות אשר הושתו בגדרי הצו לפתיחת הליכים – מבוטלות.
הצו לעיכוב יציאת היחיד מן הארץ ייוותר בעינו למשך 90 ימים מהיום.

10. הגשת בקשה עיקרית חדשה תעשה בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (2.4.14), לפיה התקופה שיש להמתין עד לחידוש הליך שבוטל בשל ניצול לרעה תהא בין שנה לשנה וחצי לפי שיקול דעת בית המשפט, ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי ובכפוף לתשלום בסך 10,000 ₪ אשר ישולמו במעמד הגשת הבקשה ויהוו תנאי להגשתה.

11. הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות או לחלופין בהתאם להנחיות הממונה.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה טבת תשפ"ב, 29 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.