הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 19044-02-21

בפני
כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
גו'אד ספיה ,ת"ז XXXXXX645

להלן – היחיד
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה

ובעניין
עלאא חרב, ת"ז XXXXXX118

להלן – הנושה / המבקש

החלטה

לפני בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים כנגד היחיד, בהתאם לסעיף 109 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק").
הבקשה תידון בפני ביום 22.3.21 בשעה 11:00
המבקש ימציא עותק מן הבקשה ליחיד במסירה אישית ולממונה, בתוך 7 ימים מהיום בצירוף החלטה זו, ויגיש אישורי המסירה לתיק.
היחיד יגיש תגובה לבקשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה, וימציא במקביל העתק התגובה למבקש ולממונה.
המבקש יגיש תשובה לתגובת היחיד בתוך 7 ימים מיום קבלתה, וימציא במקביל העתק התשובה ליחיד ולממונה.
לתגובה ולתשובה יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן, והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר. ימי פגרה באים במניין הימים.
היחיד רשאי להודיע בכתב על הסכמתו למתן צו לפתיחת הליכים. ככל שתוגש הודעה משותפת מטעם היחיד, המבקש והממונה בדבר גובה התשלום החודשי המוסכם, ישקול בית המשפט ביטול הדיון ותינתנה הנחיות להמשך ההליך.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.