הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 14230-03-20

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
קרינה ברלין, ת"ז XXXXXX460

להלן – היחידה
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה
ובעניין
מיכל גלבוע, עו"ד

להלן –הנאמנת

פסק דין

ביום 24.9.20 ניתן צו לפתיחת הליכים בעניין היחידה.

במסגרת הצו מונתה עו"ד מיכל גלבוע כנאמנת בהליך ועל היחידה הוטל תשלום חודשי בסך 200 ₪.
בקופת הנשייה בהליך נצבר סך של 2,406 ₪.

כנגד היחידה הוגשו בהליך 7 תביעות חוב בסכום כולל של 63,095 ₪. אישורי מסירה רבים טרם הומצאו לחלק ניכר מהנושים המוצהרים. תביעות החוב לא נבדקו על ידי הנאמנת.

למרות ההוראות שעל היחידה לבצע בהתאם לצו, אזי על פי הודעת הממונה מיום 17.10.21 עולה כי היחידה אינה מתנהלת כנדרש במסגרת הליך זה ולכן באות בעלות התפקיד בהמלצה לבטל את הצו שניתן בעניינה .
מדיווחי בעלות התפקיד עולים הנתונים כדלקמן –
היחידה הינה אם ל-3 קטינים. לטענתה היא מתגוררת בדירה בבעלות אמה בתמורה לדמי שכירות אם כי לא הראתה אסמכתאות לתשלום.
נחזה כי הסתבכותה הכלכלית של היחידה נובעת מכך שהיא נטלה על עצמה התחייבויות של בן זוגה ואימו כאשר היו במסגרת הליכי חדלות פירעון . לטענת בעלי התפקיד, מדובר על יצירת חובות בחוסר תום לב.
היחידה עובדת כיום בשני מקומות עבודה מדווחים אולם במהלך תקופת ניהול ההליך התברר כי ניהלה עסק לבניית ציפורניים מבלי שקיבלה לכך היתר מהממונה ומבלי שדיווחה על ההכנסות מהעסק . לדבריה כיום אינה עוסקת עוד בתחום זה.
חמור מכך. ממצאי בדיקה שביצעה הנאמנת מלמדים כי היחידה מוכרת בגדים המפרים סימני מסחר של מותגי אופנה מוכרים באמצעות הרשתות החברתיות. היחידה הסתירה פעילות עסקית זו מהנאמנת.
היחידה התייחסה לעניין זה וטענה כי העסק למכירת הבגדים המזויפים היה של בן זוגה, וכי היא רק סייעה לו בפרסום העסק מבלי שידעה על חוסר החוקיות בעיסוק זה. לדבריה, משעה שהתברר לי כי מדובר בעסק לא חוקי, הדבר יצר קרע ביחסים בין הצדדים.
היחידה עומדת בחובת התשלום החודשי אך היא לא הגישה את כל הדיווחים הנדרשים, ולאלה שהוגשו לא צורפו כל האסמכתאות הנדרשות.
בן זוגה של היחידה ניהל כשלושה הליכי חדלות פירעון . האחרון שבהם (חדל"פ (חי') 31110-04-20) בוטל ביום 1.6.21 בשל מחדליו.

ביום 2.11.21 התקיים דיון לפניי, במסגרתו נחקרה היחידה.
מחקירת היחידה עולה כי היא הסתירה מידע מבעלות התפקיד, מסרה דיווחים סותרים בנוגע להיקף הכנסות משק הבית, לטיב היחסים עם בן הזוג וכן התברר כי המשיכה למכור ביגוד ואביזרים באמצעות רשתות חברתיות במהלך חודש יולי 2021 , על אף שטענה כי חדלה מכך.

התנהגות זו, בשים לב לחסותה של היחידה תחת הליך זה אשר הוגדר לא אחת כ 'חסד המחוקק' , מהווה התנהגות בחוסר תום לב, כאשר עקרון זה חולש גם על הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018 החל בענייננו (ראו לעניין זה קביעותיו של כב' השופט מינץ במסגרת ע"א 7375/18 גל נגד בן ארצי (פורסם במאגרים, 2.10.19) ).

היחידה מחוייבת למסור את כל המידע והמסמכים הנדרשים לנאמנת ואינה יכולה לבחור מה תגלה ומה תסתיר (ע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי ( פורסם במאגרים, 20.11.2008) בפס' ד ו רע"א 8153/20 אלקורעאן נ' הכונס הרשמי ( פורסם במאגרים, 21.01.2021) בס' 8) . בחקירת היחידה, חרף טיעונים שהעלתה באת כוחה בדיון, התברר כי היחידה מסתירה מידע , לא הגישה את כל המסמכים הנדרשים , אינה מתנהלת בשקיפות המתחייבת בהליך ואף פעלה להטעות את בעלות התפקיד בנוגע להכנסות יה וטיב עיסוקיה. להתנהלות מעין זו אין מקום בהליך זה ומעידה על היתכנות קלושה לשיקום כלכלי אמיתי.

לפיכך, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינה של היחידה ומוחקת את הבקשה מטעמה, על כל ההשלכות הנובעות מכך.
בנסיבות אלה, ההגבלות שהושתו במסגרת הצו לפתיחת ההליכים מבוטלות.
צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקפו למשך 90 ימים נוספים.

הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא בהתאם להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 אלקצאצי נגד כונס הנכסים הרשמי (פורסם במאגרים,2.4.14) ) ובכפוף להפקדת סך של 4,000 ₪ לקופת הממונה, ואליה תדאג היחידה לצרף פסק דין זה.

הוצאות ההליך ישולמו בהתאם לתקנות, או בהתאם ל הנחיות הממונה לעניין תעריפים מינימאליים, לפי הגבוה מביניהן. היתרה תועבר לנושים בכפוף לכל דין תקף.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ז חשוון תשפ"ב, 02 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.