הדפסה

בית משפט השלום בחיפה חדל"פ 12236-02-21

בפני
כבוד השופטת איילת הוך-טל

בעניין
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

להלן – החוק
ובעניין
עילי דרורי, ת"ז XXXXXX303

להלן – היחיד
ובעניין
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחוז חיפה

להלן – הממונה
ובעניין
נ.ג.ש. החברה הכלכלית בע"מ, ח"פ 53689802
טרנדיי הפקות בע"מ, ח"פ 515422301
אילן מלכה

להלן – הנושים / המבקשים

החלטה

לפני בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים כנגד היחיד, בהתאם לסעיף 109 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק").

הבקשה תידון בפני ביום 7.3.21 בשעה 10:30.

המבקשים ימציא ו עותק מן הבקשה ליחיד במסירה אישית ולממונה, בתוך 7 ימים מהיום בצירוף החלטה זו, ויגיש אישורי המסירה לתיק.

היחיד ישיב לבקשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה, וימציא במקביל העתק התגובה למבקש ולממונה.

הממונה תשיב לבקשה בתוך 7 ימים לאחר קבלת תשובת היחיד.

לתשובות יצורפו המסמכים והראיות התומכים בהן, והעובדות המפורטות בהן יאומתו בתצהיר. ימי פגרה באים במניין הימים.

היחיד רשאי להודיע בכתב על הסכמתו למתן צו לפתיחת הליכים. ככל שתוגש הודעה משותפת מטעם היחיד, המבקש והממונה בדבר גובה התשלום החודשי המוסכם, ישקול בית המשפט ביטול הדיון ותינתנה הנחיות להמשך ההליך.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, 08 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.