הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ה"פ 34709-04-17

בפני
כבוד ה שופט אהרון שדה

מבקשים

סעיד זידאן

נגד

משיבים

מדינת ישראל

פסק דין

לפני המרצת פתיחה במסגרתה נדרש סעד אופרטיבי דווקא אך בשלב זה לא אתן לדרך הדיונית שנבחרה חשיבות יתרה שכן קיימת בעיית סמכות עניינית, עניין אותו על בית המשפט להעלות גם מיוזמתו.

המבקש, נהג מונית במקצועו החזיק ברישיון אקדח הנחוץ לו לטענתו לביטחונו האישי.
כנגד המבקש הוגשה תלונה במשטרה על איומים באמצעות נשק, המתלונן הוא אחיו של המבקש שנמצא עמו בסכסוך .

כתוצאה מהתלונה נלקח נשקו האישי של המבקש ונפתחה חקירת משטרה.

אחיו של המבקש חזר בו מהתלונה מה שהביא לסגירת התיק מחוסר ראיות ברם האקדח לא הוחזר למבקש ומכאן הפניה לבית המשפט להורות על שינוי סיבת סגירת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה ולהורות על החזרת האקדח.

הבקשה הועברה למשיבה אשר הגישה מצדה בקשה לסילוק על הסף הן מחמת היעדר סמכות עניינית והן מחמת אי מיצוי הליכים.

המשיבה מפנה לכך שבהודעת המשטרה למבקש ניתנה לו אפשרות לתקוף את החלטת סגירת התיק ע"י פניה מנומקת לגורם שסגר את התיק ואם תידחה בקשתו, עומדת לו זכות ההשגה לפני קצין החקירות והמודיעין המחוזי. המבקש אומנם פנה לגורם שסגר את התיק אך לא מיצה את זכותו להשיג על ההחלטה ולכן טרם הפניה לבית המשפט חובה על המבקש למצות את ההליך המנהלי לפני הגורמים להם הסמכ ות על פי דין לדון בהשגה או בערר והמשיבה הפנתה בתגובתה לפסקי דין התומכים בטענותיה.

המבקש הגיב לבקשה לסילוק על הסף וטען כי פנה לקצין החקירות והמודיעין אשר דחה את בקשתו, בתגובתו מציין המבקש כי הסעד העיקרי איננו החזרת הנשק אלא העתירה למתן הוראה לשינוי סיבת סגירת התיק מה שיביא לשינוי המלצת המשטרה לפקיד הרישוי. המבקש איננו חולק על כך כי תקיפת החלטת הגורם המוסמך על מתן רישיונות לנשק (פקיד רישוי כלי יריי ה) איננו נמצא בסמכות בית משפט השלום וכי הדרך להשגה היא מנהלית ברם הוא טוען כי תקיפת ההחלטה שלא לשנות את סיבת סגירת התיק דווקא מצויה בסמכות בית משפט השלום.

סבורני כי לבית משפט השלום אין סמכות לדון בתיק. למשטרה סמכות לסגור תיקים כאשר הפעלת סמכות זו נעשית בהתאם לכללי הפעלת שיקול הדעת המנהלי.

גם כאשר ממצה האזרח את ההליך המנהלי במסגרת המשטרה או הפרקליטות לפי העניין (ועליו חובה למצות את ההליכים המנהליים כפי שטענה המשיבה), עומדת לו זכות לתקוף את ההחלטות ברם המסגרת לתקיפת החלטות אלה שהן תקיפת שיקול הדעת המנהלי מצויות בסמכותם של בתי המשפט המנהליים (עת"מ או בג"ץ לפי העניין) ואכן ערכאות אלו עוסקות באופן ייחודי בעתירות בעניין החלטות פקיד הרישוי או החלטות המשטרה/פרקליטות/יועמ"ש בעניין שינוי עילת סגירת תיק, לפי העניין.

משכך הנני מסלק את ההליך על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית.

פרק הזמן מיום פתיחת ההליך ועד מסירת פסק הדין לב"כ המבקש, לא יילקח בחשבון לעניין מרוץ מועדים כלשהו הקבוע בדין.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה תשרי תשע"ח, 15 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.