הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ה"ט 61052-07-20

בפני
כבוד ה שופטת עידית וינברגר

מבקשת

סילבי לוי, ת.ז. XXXXXX090

נגד

משיבה
יונת גליק, ת.ז.

צו
על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001
1. לאחר עיון בבקשה על נספחיה, נוכחתי כי המשיבה נקט לכאורה בהטרדה מאיימת כמשמעותה בסעיף 2 לחוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001. לפיכך, מוצא בזה צו האוסר על המשיבה כדלקמן:
א. להטריד את המבקשת בכל דרך ובכל מקום, לרבות בביתה ובמקום עבודתה.
ב. לאיים על המבקשת בכל דרך, בין ישירות ובין באמצעות אנשים אחרים.
ג. לבלוש אחר המבקשת, לארוב לה, להתחקות אחר תנועותיה ומעשיה, או לפגוע בפרטיותה בכל דרך אחרת.
ד. ליצור עם המבקשת כל קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
2. האיסור כמפורט בסעיף 1 יחול על המשיבה, בין כלפי המבקשת ובין כלפי אדם אחר הקרוב אליה, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.
3. הצו יעמוד בתוקפו עד לשמיעת הבקשה בנוכחות שני הצדדים בפניי ביום 3.8.20 בשעה 11:00 .
4. העתק הצו יומצא למשיבה על ידי פקיד בית המשפט בתוך 24 שעות.
ככל שהמשיבה אינה בבית, ניתן להדביק את המעטפה על דלת הדירה, ואת אישור המסירה יש למסור למזכירתי מיד לאחר הביצוע.

ניתנה היום, ו' אב תש"פ, 27 יולי 2020, בהעדר הצדדים.