הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ה"ט 56154-11-16

בפני
כבוד ה שופטת נסרין עדוי-ח'דר

המבקש

גמאל כיוף

נגד

המשיב

שכיב אבו רוקן

החלטה

לאחר עיון בבקשה על נספחיה, מאחר והוכח להנחת דעתי ועל בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שהשהייה במתן חלק מהצו עלולה לגרום למבקש נזק חמור, ניתן בזה צו האוסר על המשיב ו/או מי מטעמו להיכנס למגרש 3 חלקה 23 בגוש 17151 ו/או לבניין שבמגרש 2 חלקה 23 בגוש 17151 (להלן: המקרקעין).

כמו כן, אני אוסרת על המשיב ליצור כל קשר ישיר ו/או עקיף עם המבקש.

צו זה יעמוד בתוקפו עד לדיון במעמד שני הצדדים אשר יתקיים ביום 28.11.2016, בשעה 09:30.

על המבקש לדאוג למסירת העתק הצו, העתק התביעה על נספחיה, במסירה אישית למשיב מיד לאחר מתן הצו, ולא יאוחר מתוך 24 שעות מעת מתן הצו. לשם כך יסתייע במשטרת ישראל. המשטרה מתבקשת להמציא מזכר או הודעה לתיק בית המשפט לפני הדיון על ביצוע האמור.

גם פקיד בית המשפט ימסור העתק הבקשה והצו למשיב, במסירה אישית בתוך 24 שעות. אם לא ניתן לבצע מסירה אישית, אני מתיר לפקיד בית המשפט תחליף המצאה על דרך הדבקה על דלת בית המגורים. פקיד ביהמ"ש ידאג להשיב אישור המסירה לסריקה מידית על מנת שלעת הדיון, תהא אסמכתא על ביצוע המסירה.

בהתאם לסמכותי מכוח הוראות תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 המבקשים פטורים מהמצאת ערבות וערבון כספי.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ז, 24 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.