הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 28

מבקש-נתבע 3

משה רובינשטיין
ע"י עו"ד זלמן בלאק

נגד

משיבה-תובעת

משיבים פורמליים-נתבעים 2-1

פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ
ע"י עו"ד מאיר דהאן

  1. פסטרנק קרינה
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

שניהם ע"י עו"ד שרגא בודה

החלטה

לפני בקשתו של נתבע 3 להורות על העברת הדיון בת ובענה לבית-משפט השלום בירושלים, מטעמים של סמכות דיון מקומית. במענה לבקשה הוגשה תשובת התובעת.

1. התובענה הוגשה לפיצוי נזקי רכוש שנגרמו לרכב התובעת בתאונת דרכים שארעה בירושלים ביום 7.1.2019. הנתבעים התגוננו מפני התובענה.

2. לטענת המבקש, היה על התובעת להגיש את התובענה לבית-משפט השלום בירושלים בשים לב למקום קרות התאונה ולמקום מגורי הנתבע. הוסיף הנתבע והצביע על הליך אחר תלוי ועומד לגבי אותה תאונה אשר מתברר בבית-משפט השלום בירושלים, בו התובעת היא נתבעת 2 בהליך דנן ואילו הנתבעים הם הנתבע דנן יחד עם נתבעת נוספת שמענם בירושלים [תא"מ 1927-07-19 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' רובינשטיין; להלן ההליך הנוסף].

3. בתשובתה הצביעה הנתבעת על כך שעל-פי תקנות סדר הדין האזרחי, ניתן להגיש את התביעה לפי כתובת סניפיה של נתבעת 2 שמנהלת את עסקיה בכל הארץ וטענה כי כך נעשה, באופן שמצדד בדחיית הבקשה. עוד הסתמכה על הוראת תקנה 3(א1) בתקנות סדר הדין האזרחי כעילה לבירור ההליך בבית-המשפט שאליו הוגש. יחד עם זאת צוין בשולי התשובה כי בקבלת הבקשה יהא כדי לייעל את בירור ההליך דנן וההליך הנוסף תוך איחודם, ו בשל כך הותירה התובעת את ההכרעה לשיקול דעת בית-המשפט.

4. עמדת נתבעים 2-1 לבקשה התבקשה בהחלטה מיום 15.1.2020, תוך קביעה כי אי-הגשת תשובה במועד שנקצב לכך יחשב כהותרת ההחלטה לשיקול-דעת בית-המשפט. לא הוגשה תשובה בידי הנתבעים הללו.

5. הסמכות המקומית נלמדת מתוך כתב-התביעה וטענותיו [ע"א 539/77 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מלצר, פ"ד לב (2) 436 (1978)]. בכותרת כתב-התביעה שהוגש בפתיחת ההליך ובכתב-התביעה המתוקן שהוגש לאחר נטילת רשות צוינה כתובתה של נתבעת 2 ברחוב ראול ולנברג 36 בתל-אביב; מען זה יוחס גם לנתבעת 1. בהתייחס לנתבע 3 צוין מע ן בירושלים. נובע מכך כי כתב-התביעה על-פניו אינו מגלה כל זיקה למחוז חיפה ולא היה מקום להגישו לבית-המשפט בחדרה, זאת גם בהתחשב בתקנות 3(א)(1), 3(א1) ו-3(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי; היה על התובעת להגיש את התביעה לבית-משפט השלום במחוז תל-אביב או במחוז ירושלים, באופן אשר מצדד בבקשה להעברת ההליך.

6. מאחר שביחס לאותה תאונה תלוי ועומד ההליך הנוסף ויש טעם בבירור שני ההליכים בכפיפה אחת , כדי לא להטריח את הנתבע 3 להגיש בקשה לאיחוד דיונים שתלויים ועומדים בשני מחוזות שיפוט שונים – בקשה שהסמכות להכריע בה שמורה לבית-המשפט העליון, ולאחר שהתובעת ונתבעים 2-1 הותירו את ההכרעה לשיקול-דעת בית-המשפט, אני מורה על העברת התובענה דנן לבית-משפט השלום במחוז ירושלים.

7. הדיון הקבוע ליום 16.3.2020 מבוטל.

8. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותעבירנה לנשיא בתי-משפט השלום במחוז ירושלים, כב' השופט א' חן, שיורה על מקום הדיון בתובענה במחוז ירושלים.

ניתנה היום, ב' שבט תש"פ, 28 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.