הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 11

תובעים

.1 מואסי סמיח
.2 מואסי מאהר
.3 מואסי סמיר
כולם ע"י עו"ד סאהר סברי מוחסן

נגד

נתבעים
.1 מוחמד עבד אלרחים חאג' אחמד (ניתן פסק-דין)
.2 מדינת ישראל - רשות המיסים (המודיעה לצד שלישי)
נתבעת 2 ע"י פרקליטות מחוז חיפה-אזרחי

צדדים שלישיים

  1. מוחמד עבד אלרחים חאג' אחמד
  2. הנא מחמוד עותמאן
  3. ואיל שפיק עותמאן
  4. הלאל שפיק עותמאן
  5. מוחמד שפיק עותמא
  6. בלאל שפיק עותמאן
  7. אמנה שפיק עותמאן
  8. שאדיה אדעאיף שפיק
  9. יוסף מחמוד גנאים

צדדי ג' 9-2 ע"י עו"ד סאלח אבו חוסיין
<

פסק-דין חלקי
בין נתבעת 2 לבין צד שלישי מס' 1 (בלבד)

1. התובעים הגישו נגד הנתבעים תובענה כספית לתשלום סך של 1,500,000 ₪.

2. נתבע 1 לא התגונן; ניתן נגדו פסק-דין בהיעדר הגנה, על-פי כתב-התביעה, ביום 2.10.2019.

3. נתבעת 2 (להלן הנתבעת) התגוננה מפני התביעה ושיגרה הודעה לצד שלישי.

4. מאישור מסירה שהציגה הנתבעת נחזה כי ההודעה לצד שלישי הומצאה לצד שלישי מס' 1 (שהינו גם נתבע 1) כדין ביום 14.9.2020; לא הוגש על-ידו כתב-הגנה במענה להודעה לצד שלישי.

5. אשר על כן מבקשת הנתבעת ליתן נגד צד שלישי מס' 1 פסק-הדין בהיעדר הגנה על-פי ההודעה לצד שלישי. נוכח האמור לעיל, יש להיעתר לבקשה.

6. ניתן בזאת פסק-דין בהיעדר הגנה בהודעה לצד שלישי, בציר היחסים שבין נתבעת 2 לבין הצד השלישי מס' 1 , כלהלן:

(א) ככל שנתבעת 2 תחוב בתשלום לתובעים על-פי פסק-דין שיינתן נגדה בהליך דנן , אזי ישפה אותה הצד השלישי מס' 1 במלוא הסכום בו תחוב נתבעת 2 כלפי התובע ים בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה, הוצאות משפט ושכ ר-טרחת עורך-דין.

(ב) פסק-דין זה הינו פסק-דין מותנה. הסכומים הצריכים לשם הוצאתו לפועל יקבעו בד-בבד עם מתן פסק-דין בתביעה בין התובעים לבין נתבע ת 2.

7. נתבעת 2 תמציא את פסק-הדין דנן לצד השלישי מס' 1, במסירה אישית באמצעות שליח, ותציג אישור מסירה ותצהיר מוסר שמעידים על כך עד יום 21.3.2021.

ת.פ. 24.3.2021.
המזכירות תמציא את פסק-הדין החלקי לצדדים מבלי לסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.