הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 07

בקשה מס' 21

מבקשת-תובעת

מנאל מוחמד אבו סרייה
ע"י עו"ד מאג'ד ג'נאים

נגד

משיבים-נתבעים

  1. עתאמנה נדאל
  2. עתאנה נזאר

נתבעים 2-1 ע"י עו"ד מוראד עמאש
3. אברהים עבד אללטיף אבו מוך
4. עמותת חסידי חוסני אלקואסמי (ע"ר)
5. ביאדסה חניפה
6. יוסרא עבד אללטיף אבו מוך
נתבעים 6-3 ע"י עו"ד חוסאם חג'וג'
7. אבו מוך יוסרא גמיל
8. אבו מוך חנאן מחמוד
9. אבו מוך בסמה מחמוד
10. אבו מוך אפנאן מחמוד
11. אבו מוך נעם מחמוד
12. אבו מוך מוחמד
נתבעים 12-7 ע"י עו"ד רדא ענבאוסי
13. כתאנה מוחמד שריף
נתבע 13 ע"י עו"ד חוסאם חג'וג'

החלטה

לפני בקשה ליתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד לשם מניעת פעולות ועבודות בניה על-ידי הנתבעים בחלקה 73 בגוש 8758 – לגביה תלויה ועומדת לפני תביעת התובעת להורות על פירוק השיתוף בה.

1. התובעת והנתבעים הם בעלים במושע בחלקה 73 בגוש 8758 (להלן החלקה).

2. התובעת הגישה תביעה לפירוק השיתוף בחלקה. הנתבעים התגוננו. קדם-משפט ראשון נקבע לפני ליום 16.2.2021.

3. היום עתרה התובעת ליתן צו מניעה במעמד צד אחד בלבד אשר ימנע עבודות של הכנה לבניה או עבודות בניה בחלקה על-ידי נתבע 3 ונתבעים אחרים, זאת לשם שימור המצב הקיים בחלקה עד להכרעת התביעה ומניעת שינוי חד צדדי שישפיע על ההכרעה בתיק העיקרי.

4. עיינתי בכתבי-הטענות, בבקשה, בתצהיר שניתן לתמיכתה ובנספחיה האחרים.

5. לכאורה אין ביחס לחלקה פסק-דין שהורה על פירוק שיתוף, אף לא הסכם שיתוף אשר נרשם בפנקסי המקרקעין; בשל כך , נוטה הכף לטובת התובעת ומצדיקה מתן צו ארעי כמבוקש, זאת במעמד צד אחד בלבד.

6. ניתן אפוא צו מניעה ארעי שאוסר על הנתבעים או מי מטעמם לבצע עבודות בניה מכל סוג, או הכנות מכל סוג לעבודות בניה, בשטח החלקה (להלן העבודות) – והכל לשם שימו ר המצב הקיים בחלקה כעת, בעת מתן צו זה.

7. התובעת הציגה התחייבות עצמית. הבעלות בחלקה היא במושע. על-פי הוראות חוק המקרקעין, בהיעדר הסכמה של כל השותפים ב חלקה, אין ה נתבעים או מי מהם רשאים לבצע את העבודות. מן הבקשה ונספחיה עולה לכאורה כי הסכמת ה תובעת, שותפה רשו מה ב חלקה, לא ניתנה. לפיכך אני פוטרת את ה תובעת ממתן ערובה וערבון.

8. על התובעת להמציא את הבקשה דנן ואת ההחלטה לנתבעים במסירה אישית באמצעות שליח, זאת לא יאוחר מיום 8.2.2021 בשעה 12:00. אישורי מסירה המעיד ים על כך יוצג ו על-ידי התובעת בדיון הקבוע ליום 16.2.2021.

9. נתבע שמבקש להגיש תשובה לבקשה יעשה כן עד יום 14.2.2021 בשעה 12:00 תוך המצאתה במסירה אישית באמצעות שליח לבעלי-הדין האחרים בד-בבד עם הגשתה לבית-המשפט. אישורי מסירה שמעידים על כך יוצגו בדיון.

10. הבקשה תידון ביום 16.2.2021, במסגרת קדם-המשפט. בדיון יתבקשו בעלי-הדין לנמק מדוע לא יאוחד הדיון בתיק זה עם התובענה התלויה ועומדת ביחס לחלקה בת"א (חד') 9409-01-20, בה כבר ניתן צו מניעה זמני לגבי השימוש בחלקה .

המזכירות תמציא את ההחלטה לתובעת.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.