הדפסה

בית משפט השלום בחדרה 02

מבקשת-נתבעת

טל פרסום ומתוג וואן בע"מ
ע"י עו"ד תומר אפלדורף

נגד

משיבה-תובעת
קורל סימיאן
ע"י עו"ד אירנה צפלביץ

החלטה

לפני בקשת הנתבעת להורות על דחיית התביעה בשל אי-הגשת ראיות התובעת במועד שנקצב לכך.

1. התובעת, בעלת עסק לעיצוב גרפי, הגישה תובענה כספית בסך 80,000 ₪ נגד הנתבעת דנן ונגד הוצאת עיתון הארץ בע"מ (להלן עיתון הארץ). נטען כי הנתבעות עשו שימוש שלא כדין ביצירה של התובעת תוך הפרת זכויות היוצרים שלה . הנתבעות התגוננו מפני התובענה, ביקש ו לדחותה וטענ ו בין היתר שהתובעת ויתרה על זכויותיה המוסריות ביצירה.

2. ביום 2.12.2019 ניתן , בהסכמת הצדדים, פסק-דין שדחה את התביעה נגד עיתון הארץ.

3. ביום 28.7.2020 התקיים דיון במעמד בעלי-הדין ובאי-כוחם. נקצבו מועדים להגשת ראיות ונקבע קדם-משפט מסכם לאחר שתצהירי הצדדים יונחו לפני בית-המשפט.

4. התובעת לא הגישה תצהירים במועד שנקצב לכך. ביום 5.10.2020 הוגשה הבקשה דנן. נטען כי התנהלותה של התובעת מגלה זלזול בהליך ו יש להורות על דחיית התביעה עקב אי הגשת תצהירי התובעת במועד שנקבע לכך. בהחלטה שניתנה בו ביום נקצבו מועדים להגשת תשובה ותגובה.

5. התובעת השיבה לבקשה וטענה כי סברה בטעות שפגרות אינן נ מנות במועד שנקצב להגשת תצהירי ה. עוד נטען כי חיכתה לראיה חשובה מחברת הסלולר כדי לצרפה לראיותיה וזו התעכבה. התובעת עתרה ליתן לה ארכה בת שישה ימים להגשת ראיותיה. על-פי החלטת בית-המשפט מיום 25.10.2020 הוגשו לתמיכת התשובה תצהיר התובעת, תצהיר באת-כוחה ותצהיריהם של גב' מיכל סימיאן ומר יצחק סימיאן.

6. בתגובה טענה הנתבעת כי מדובר במועד ספציפי שנקצב בהחלטה וטענות התובעת ביחס לסיבות המחדל אינן משכנעות, באופן שמצדד בדחיית התובענה על-יסוד תקנה 168(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי.

7. עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה. דין הבקשה להידחות.

8. אכן, התובעת חטאה באי-קיום החלטה שיפוטית. היא תלתה זאת בטעות אנוש. הנזק שייגרם לתובעת בשל קבלת הבקשה חמור וקשה לאין ערוך מכל טענת נזק כללי שהועלתה בידי הנתבעת בשל הצורך להתמודד עם התובענה לגופה או בשל מתן ארכה לתובעת להגשת תצהיריה. אין כל הצדקה, בנסיבות המקרה דנן, לנקיטת סעד דרסטי של דחיית התביעה, ויש ליתן לתובעת ארכה לשם הגשת ראיותיה – אפילו הדבר כרוך בדחיית הדיון הקבוע.

9. הבקשה נדחית אפוא.

10. התובעת תגיש את ראיותיה בתצהירים עד יום 8.11.2020.

11. הנתבעת ביקשה ליתן לה ארכה דומה להגשת ראיותיה, בשים לב לפרק הזמן שנדרש להגשתן של ראיות התובעת בפועל. הנתבעת תגיש אפוא את ראיותיה בתצהירים עד יום 18.2.2021.

12. הדיון הקבוע ליום 29.12.2020 ידחה. הוא יתקיים ביום 12.4.2021 בשעה 9:00.

13. הוצאות הבקשה תפסקנה בתום הבירור והצדדים יוכלו לטעון בעניין זה בסיכומיהם.

המצאה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תשפ"א, 02 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.