הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 50806-10-19

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח "צ 520018078

נגד

נתבע

רביב ויס

פסק דין

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, לא במועד ולא בכלל. כתב תביעה והזמנה לדין נמסרו ביום 6/11/2019 (באמצעות שליח), כעולה מבקשת התובע ונספחיה. בהתאם להוראות תקנה 206 בתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן פסק-דין זה:

1. הנתבע ישלם לתובע כמפורט להלן:

2. את סכום התביעה, 375,581.00 ₪, בצירוף ריבית מרבית, מיום הגשת התביעה 29/10/2019 ועד לתשלום בפועל;

3. את הוצאות התובע לאגרת משפט, 4,694.76 ₪, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 29/10/2019 ועד לפירעון המלא בפועל;

4. את הוצאות התובע למסירה, בסך 514.80 ₪ ( כולל מע"מ), כעולה מהחלטה שניתנה ביום 3/11/2019. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12/11/2019 ועד לפירעון המלא בפועל;

5. את הוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 25,104.00 ₪ ( כולל מע"מ). סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, י"א כסלו תש"פ, 09 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.