הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 50047-06-19

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח" צ 520018078

נגד

נתבעים

  1. תמהיל הופכים אבנית ליתרון בע"מ – ח"פ 514215474
  2. רדליך שמעון

פסק דין

כתב תביעה והזמנה לדין נמסרו לנתבעים ביום 25/7/2019, כעולה מבקשת התובע וצרופותיה.
לא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד ובכלל. לפיכך, ניתן בזה פס"ד לפיו, כך יהא:

"ריבית מרבית" בפסק דין זה: ריבית בשיעור המרבי שיהיה נהוג מעת לעת אצל התובע לגבי החוב מסוג החוב נשוא כתב התביעה, אשר תתרבה ותתווסף לקרן ולריבית שתתווסף לה, מדי תקופה ועפ"י התנאים הנהוגים מעת לעת אצל התובע, ונושאת אף היא ריבית בשיעור המרבי כאמור לעיל.

1. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע סך 86,182.00 ₪, בצירוף " ריבית מרבית" החל מיום הגשת התביעה (23/6/2019) ועד התשלום המלא בפועל;

2. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לאגרה, 1,077.28 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 23/6/2019 ועד התשלום המלא בפועל;

3. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד 10,083.00 ₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל;

ניתן היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.