הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 46051-11-16

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח" צ 520018078

נגד

נתבע

ליאור אבו – ת"ז XXXXXX523

פסק דין

כתב תביעה והזמנה לדין נמסרו לנתבע ביום 27/11/2016, כעולה מבקשת התובע וצרופותיה.
לא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד ובכלל. לפיכך, ניתן בזה פס"ד לפיו, כך יהא:

"ריבית מרבית" בפסק דין זה: ריבית בשיעור המרבי שיהיה נהוג מעת לעת אצל התובע לגבי החוב מסוג החוב נשוא כתב התביעה, אשר תתרבה ותתווסף לקרן ולריבית שתתווסף לה, מדי תקופה ועפ"י התנאים הנהוגים מעת לעת אצל התובע, ונושאת אף היא ריבית בשיעור המרבי כאמור לעיל.

1. הנתבע, ישלם לתובע סך 91,118.00₪, בצירוף " ריבית מרבית" החל מיום הגשת התביעה (20/11/2016) ועד התשלום המלא בפועל;

2. הנתבע ישלם לתובע את הוצאותיו לאגרה, 1,138.98₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20/11/2016 ועד התשלום המלא בפועל;

3. את הוצאות התובע למסירה, בסך 585.00₪ ( כולל מע"מ), כעולה מהחלטה שניתנה ביום 11/12/2016. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/11/2016 ועד לפירעון המלא בפועל;

4. הנתבע ישלם לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד 10,661.00₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל;

ניתן היום, ג' טבת תשע"ז, 01 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.