הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 36401-07-16

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח" צ 520018078

נגד

נתבעים

1.כ. מקס בע"מ – ח" פ 513583542
2.אורי כץ – ת" ז 016572497

פסק דין

כתב תביעה והזמנה לדין נמסרו לנתבעים ביום 24/07/2016, כעולה מבקשת התובע וצרופותיה.
לא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד ובכלל. לפיכך, ניתן בזה פס"ד לפיו, כך יהא:

"ריבית מרבית" בפסק דין זה: ריבית בשיעור המרבי שיהיה נהוג מעת לעת אצל התובע לגבי החוב מסוג החוב נשוא כתב התביעה, אשר תתרבה ותתווסף לקרן ולריבית שתתווסף לה, מדי תקופה ועפ"י התנאים הנהוגים מעת לעת אצל התובע, ונושאת אף היא ריבית בשיעור המרבי כאמור לעיל.

1. הנתבעים, יחד ולחוד, ישל מו לתובע סך 217,820.00₪, בצירוף " ריבית מרבית" החל מיום הגשת התביעה (19/07/2016) ועד התשלום המלא בפועל;

2. הנתבעים, יחד ולחוד, ישל מו לתובע את הוצאותיו לאגרה, 2,722.75₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19/07/2016 ועד התשלום המלא בפועל;

3. הנתבעים, יחד ולחוד, ישל מו לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד 17,721.00₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל;

ניתן היום, י"ג שבט תשע"ז, 09 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.