הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 35017-08-20

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקש-הנתבע

אלברט סויסה
ע"י ב"כ עוה"ד אדם מילר

נגד

המשיבה-התובעת

חברת חשמל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ויקטור פישר ואח'

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי ביום 19.11.2020, בהעדר בקשת רשות להתגונן מטעם המבקש.
ביום 17.8.2020 הגישה המשיבה נגד המבקש תביעה בסדר דין מקוצר על סך של 129,288 ₪, חובו של המבקש כלפיה בגין שירותי חשמל שסיפקה לו ואשר לא שילם תמורתם.
ביום 18.11.2020, ומשלא הוגשה בקשת רשות להתגונן על ידי המבקש, הגישה המשיבה בקשה למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה. לבקשה צורפו אישור מסירה ותצהיר מוסר, לפיהם הומצא כתב התביעה למבקש ביום 22.9.2020 בכתובתו ברח' מורן בקרית ים, באמצעות אשתו מלכה, אשר סירבה לפתוח את שער הבית למוסר, בשל חשש ה ממחלת הקורונה, אולם ביקשה כי המסמך יונח בתיבת הדואר בכניסה לבית. כתובתו של המבקש אותרה באמצעות חוקר פרטי ואומתה על ידי משפחת אוחנה המתגוררת בשכנות. ביום 19.11.2020 נעתרתי לבקשה ונתתי פסק דין כמבוקש.
על פי רישומי ההמצאות בתיק הממוחשב, פסק הדין הומצא למבקש כדין ביום 22.12.2020, בכתובתו ברח' מורן בקרית ים, באמצעות מלכה, אשר חתמה על אישור המסירה.
ביום 19.7.2021 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין ולעיכוב הליכים בתיק ההוצל"פ שנפתח לביצועו. בבקשה טען המבקש, כי מאישור המסירה עולה כי זו בוצעה בדרך של הדבקה לאחר שלושה ביקורים במען בו לא התגורר המבקש מזה זמן, ברח' ירושלים בקרית ים, וכאשר בית העסק המצוי במקום כבר אינו מנוהל על ידיו. נוכח המצאה בלתי תקינה זו, טען המבקש, דין פסק הדין להתבטל מטעמי צדק. בנוסף טען המבקש כי יש לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט, זאת נוכח טענת ההגנה שלו ולפיה חיובי החשמל הנתבעים כלל אינם חיוביו של המבקש, אלא של בית עסק שנמכר לאחר לפני זמן רב.
כיוון שפסק הדין ניתן על יסוד אישור מסירה שעובדותיו שונות מהנטען בבקשה, הוריתי למבקש להודיע האם הינו עומד על בקשתו; משלא הודיע דבר בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ובכלל, הוריתי למשיבה להשיב על הבקשה.
המשיבה מתנגדת לבקשה וטענה, כי כפי שבית המשפט ציין בהחלטתו, עובדות המסירה שבוצעה בפועל שונות מהנטען על ידי המבקש, כי היא בוצעה כדין ועל כן תקפה, ומכאן שאין מקום לביטול פסק הדין מטעמי צדק. אשר לטענת ההגנה של המבקש הטעימה המשיבה, כי החיובים נשוא התביעה מתייחסים לתקופה בה היה עדיין המבקש בעליו של בית העסק. לטענתה, המבקש לא פירט מתי מכר את בית העסק, למי, האם ביצע גמר חשבון מול המשיבה עם מכירת העסק ומה היתה קריאת מונה החשמל במועד המכירה, ולא תמך טענה זו באסמכתא כלשהי. בנוסף, נטען, לא צירף המבקש אישורים על תשלום החשמל גם לשיטתו, כאשר בית העסק היה עדיין בחזקתו. מכל אלו עותרת המשיבה לדחיית הבקשה.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.
ראש וראשון, כפי שציינתי בהחלטתי מיום 19.7.2021, עובדות אישור המסירה שונות מן הנטען בבקשת הביטול. מעיון במכתב ההתראה טרם הגשת התביעה, אשר צורף לכתב התביעה, עולה כי כפי הנראה כוונת המבקש היתה לעובדות המסירה של מכתב התראה זה, אך לא לעובדות המסירה של כתב התביעה. למעשה, בקשת הביטול מתעלמת לחלוטין מעובדות מסירת כתב התביעה ששימש בסיס לבקשה למתן פסק הדין. הגם שניתנה למבקש הזדמנות להבהיר את הסתירה, הוא לא עשה כן ולא ניסה לסתור את עובדות המסירה הרלוונטית או להתמודד עמה. אוסיף, כי פסק הדין הומצא למבקש באותה הדרך בדיוק: בכתובת ו ברח' מורן בקרית ים ובאמצעות מלכה. אעיר, כי הפעם בוצעה המסירה באמצעות פקיד מסירות מטעם בית המשפט, שחזקה כי הינו פועל כדין. זהות הנסיבות בין שתי המסירות מחזקת את תוקפה של המסירה הראשונה.
לאור כל אלו, אינני מוצאת כי היה פגם במסירה וכי מדובר, לפיכך, במקרה בו יש לבטל את פסק הדין מטעמי צדק בשל פגם בהמצאה או פגיעה בכללי הצדק הטבעי. אדרבא: עסקינן במקרה בו נדרש בית המשפט לבחון, האם נופל המקרה בגדר שיקול הדעת המסור בידיו לבטל את פסק הדין מקום ששוכנע כי ראוי ונכון לעשות כן.
הלכה פסוקה היא, כי השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה הם שניים: האחד - סיבת המחדל שבאי הגשת כתב ההגנה (ובענייננו - בקשת רשות להתגונן) במועד, והשני - סיכויי ההצלחה של המבקש (ראה רע"א 2694/92 אינג' אליהו פבר נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל [5.8.1992]; ע"א 3521/04 רוזנפלד נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ [16.1.2005]; רע"א 1119/05 גולדסיל נ' ביליה רוברט נכסים ובניה בע"מ [27.2.2005]).
סיבת המחדל: כאמור לעיל, אין בידי לקבל את טענותיו של המבקש לפיהן לא קיבל את כתב התביעה ולא ידע על ההליך המשפטי המתנהל בעניינו, וסבורתני כי יש לקבוע שהתעלם ממנו במודע. מכאן שאין כל הצדקה סבירה לכך שלא הגיש בקשת רשות להתגונן.
אשר לסיכויי ההצלחה: כפי שטענה המשיבה נכונה, טענותיו של המבקש לפיהן החיובים הכלולים בתביעה כל ל אינם חיוביו נטענו באופן כללי, סתמי ובעלמא. המבקש לא צירף את מסמכי מכירת בית העסק, לא ביאר למי נמכר ומתי, לא הראה כי ביצע גמר חשבון מול המשיבה עם העברת החזקה בבית העסק לקונה ולא הציג קריאת מונה נכון למועד העברת החזקה. כמו כן לא הציג אישורים על תשלום החשמל עד למועד המכירה הנטענת. יש לומר, איפוא, כי טענות ההגנה של המבקש קלושות ובעייתיות ביותר.
ברי, כי אין מקום להורות על ביטול פסק דין ולאפשר למבקש להעלות את טענותיו לגופו של עניין, אם ברור מראש כי בתום ההליך יגיע בית המשפט לתוצאה זהה לזו שהיתה בפסק הדין שבוטל.
בנוסף, פסק הדין הומצא, כאמור, לידי המבקש ביום 22.12.2020, עניין אליו נמנע המבקש מלהתייחס בבקשתו, כאשר כלל לא ביאר מתי ואיך נודע לו על פסק הדין. הלכה פסוקה היא כי - "חובה על המבקש לפרט במדויק מתי נודע לו על כך שניתן פסק דין." (רע"א 8810/11 מקופאל בע"מ נ' אחים רזקאללה בע"מ ואח' [7.2.2012] ; כן ראו רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ [21.4.2015]); אלא שהמבקש, כאמור, ביכּר לעבור על כך בשתיקה. דומה, איפוא, כי כפי שהתעלם המבקש מכתב התביעה שהומצא לידיו כדין , כך התעלם גם מפסק הדין, ונֵעור רק כאשר התחוור לו כי נפתחו נגדו הליכי הוצל"פ.
זאת ועוד, בשים לב למועד המצאת פסק הדין, הרי שהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ביותר, כשבעה חדשים לאחר ההמצאה, מבלי שהוצג בבקשה כל הצדק לשיהוי זה ומבלי שנתבקשה ארכה להגשת בקשת הביטול. אכן, בית המשפט רשאי להאריך למבקש את המועד להגשת בקשת ביטול אם מצא כי יש בפיו טענות הגנה הראויות להישמע, וכלשון בית המשפט העליון - "לפזול אל עבר ההליך העיקרי ולבחון את סיכוייו הלכאוריים." ( רע"א 7092/11 איוב מ.ט.ח בצוע פרויקטים בע"מ נ' קרן הסיטי בע"מ [16.8.2012]; ואולם, כאמור לעיל, לא מצאתי כי יש בפי המבקש טענות הגנה של ממש, קל וחומר כאלו שיצדיקו את ה ארכת המועד להגשת הבקשה, הארכה שכלל לא התבקשה.
סיכומו של דבר: המבקש לא הוכיח כי נפל פגם בהמצאת כתב התביעה לידיו, לא עתר למתן ארכה להגשת בקשתו, לא הראה כי השתהותו בהגשת הבקשה לביטול פסק הדין הייתה סבירה או מוצדקת ולא הראה סיכויי ה צלחה. מכאן שדין בקשתו להידחות, וכך אני מורה.
המבקש יישא בהוצאות ושכר טרחת עורך דין למשיבה בגין הבקשה בסכום כולל של 2,500 ₪.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ד' אלול תשפ"א, 12 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.