הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"ק 28826-12-17

בפני
כב' הרשם שמעון רומי

משיבה / תובעת

עירית חדרה – ר"מ 500265004

נגד

מבקש / נתבע
אבי דוד

החלטה

ביום 8/4/2018 ניתן כנגד המבקש פסק דין באין בקשת רשות להתגונן.

כשנה לאחר מכן, ביום 15/4/2019 הגיש הוא בקשה להארכת מועד להגשת בר"ל להורות למשיבה לעשות כך או אחרת וכן לביטול פסק הדין.

מרבית הסעדים נדחו בהחלטתי מיום הגשת הבקשה וההתדיינות התמקדה לבקשה לביטול פסק הדין.

אפשרי את ביצוע פסק הדין כנגד הפקדה בת 20 אלף ₪ בתיק ההוצל"פ ואכן הופקד הסכום וההליכים לביצוע פסה"ד עוכבו.

בהחלטתי מיום 4/7/2019 נקבע כי בטרם אכריע בבקשה לביטול פסה"ד יקוים דיון בשאלות הבאות ובאלו בלבד: האם ידע או לא ידע הנתבע אודות הגשת כתב התביעה נגדו ואם ידע מה מועד ידיעתו הראשון. עוד ציינתי בהחלטה, כי מחובת כל צד לגרום להתייצבות המצהירים מטעמו וכי מי מהם החפץ לזמן מצהיר שאינו צד לתיק יתכבד ויגיש בקשה מתאימה מבעוד מועד.

ביום 24/9/2019 התקיים הדיון במעמד באי כוח הצדדים והנתבע בעצמו.

בפרוטוקול צוין כי אין התייצבות למצהיר מטעם התובעת וכי הדיון התקיים אך ורק עם המצהירים שכן התייצבו.

לתגובת התובעת לבקשת הנתבע צורף תצהירו של בא כוחה וצורף גם תצהיר מוסר (מר מרדכי מאיר) שעניינו במסירת כתב התביעה והזמנה לדין לנתבע.

צורף גם תצהיר של חן אסל, מוסר מטעם התובעת שביצע מסירה ביום 18/4/2017 ותצהיר נוסף של מר מרדכי מאיר הנ"ל בעניין מסירה אחרת.

לבקשת הנתבע צורף תצהיר מטעמו וכן תצהירה של דורין דוד, בתו של המבקש.

במועד הדיון (24/9/2019) כעולה מן הפרוטוקול משלל המצהירים הנ"ל עמד לחקירה נגדית אך ורק המבקש.
ב"כ התובעת הודיע לפרוטוקול (עמוד 4 שורה 7) כי מוותר הוא על חקירתה של דורין דוד ואחריו ציין ב"כ הנתבע, כי אין לו את מי לחקור בחקירה נגדית, שכן אף אחד לא התייצב.
זה המקום לציין כי המצהיר עפ"י תגובת העיריה לבקשת הנתבע היה לא אחר מאשר בא כוחה והוא אמנם היה נוכח בדיון, כך שלאמירה "אין לי את מי לחקור" לא היה על מה להתבסס.
הוסף לכל אלו את הערת ביהמ"ש מראשית הדיון, לפיה, כי אין התייצבות למצהיר מטעם התובעת (כמובן שהמדובר במוסר אשר על בסיס תצהירו ניתן פסק דין).
בסוף סיכומי התובעת נאמר ע"י ב"כ התובעת, כי המוסר לא התייצב למרות שנוצר עמו קשר ונדרש הוא להגיע לדיון אך בחר שלא להתייצב לדיון.

הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נסמכה באישור מסירה שבוצעה בידי מוסר מטעם התובעת, מר מדרכי מאיר, אשר הגיש תצהיר ובו מצהיר הוא כי את המסירה ביצע ברח' הראשונים 1/4 חדרה ביום 9/1/2018 לידיו של בן משפחה בשם רונן, אחיו של הנתבע הגר עמו ונחזה להיות מעל גיל 18.

בסעיף 17 לבקשת המבקש צוין, כי מיד לאחר הגשת התביעה יצר המבקש קשר מידי עם בא כוח המשיבה.

בסעיף 18 צוין, כי כתב התביעה וגם האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ נמסרו לידי אחיו של המבקש אשר אינו מתגורר עמו באותו הבית.

בתצהירו הצהיר המבקש (לעניין מסירת כתב התביעה) את העובדות הבאות:

בסעיף 17 לתצהיר המבקש מצהיר הוא, כי מיד לאחר הגשת התביעה ועוד טרם לכן, יצר קשר עם בא כוח המשיבה.

בסעיף 18 הצהיר, כי כתב התביעה נמסר לאחיו אשר אינו מתגורר עמו באותו בית.

בין אם המסירה הייתה לידי אחיו של המבקש ואף לו היו מתגוררים הם באותו בית, אין הדבר מעלה או מוריד מן העובדה המוצהרת מן המבקש, לפיה מיד לאחר הגשת התביעה יצר קשר עם ב"כ המשיבה.
מכאן יהא זה בלתי נמנע לקבוע, כי המבקש ידע גם ידע אודות התביעה מיד לאחר הגשתה ולכן אין נפקא מינא אם היה המצהיר עומד לחקירה נגדית אם לאו.

עם זאת, לא הובאה בפני אף לא ראשית ראשיתה של ראייה לסמוך את המוצהר ע"י המבקש כי הוא ואחיו אינם מתגוררים באותו בית, מחד, מאידך, המוסר לא התייצב לחקירה והגם שזומן (ככל הנראה מן הפרוטוקול בע"פ ע"י ב"כ התובעת) לא היא אשר הייתה צריכה לזמנו שכן המוסר אינו בעל דין והנטל לזמנו לחקירה כל כולו רבץ על כתפי המבקש, אשר כלל לא ניסה לזמנו עפ"י המשתקף מהתיק ומהחקירה הנגדית.

מכאן שאין מקום לבטל את פסה"ד מחובת הצדק, שכן לא עלה בידי המבקש להראות שנפל רבב בביצוע מסירת כתב התביעה, בכלל וכי עלה בידי המבקש להראות כי מיד לאחר הגשת התביעה ידע עליה ואף פנה אל ב"כ התובעת.

באשר לביטול עפ"י שיקול דעת, הרי שגם כאן איני מוצא לנכון לבטל את פסה"ד בשל טענות המבקש אשר מקומן היה במסגרת בקשת רשות להתגונן ולא במסגרת הבקשה לפסק דין.
בין אם זויף מסמך זה או אחר כטענת המבקש ובין אם לאו כעמדת התובעת, הרי שהמקום לעסוק בכך אינו במסגרת בקשה לביטול פסק דין המוגשת שנה לאחר שניתן פסק הדין שעה שהמבקש ידע על הגשת התביעה "מיד לאחר הגשת התביעה".

בנסיבות אלו, לא נותר לי אלא לדחות את הבקשה לביטול פס"ד, להורות על חילוט העירבון שהופקד בתיק ההוצל"פ לטובת הקטנת החוב המבוצע בתיק ושפעול הליכי האכיפה בתיק ההוצל"פ.

המבקש יישא בהוצאות המשיבה לשכ"ט עו"ד בסך 1,170.00 ₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ' כסלו תש"פ, 18 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.