הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"מ 58552-12-17

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ- ח"צ 520042177

נגד

נתבע

נוהא אבו מוך – ת" ז 029136793

פסק דין

הנתבע לא הגיש כתב הגנה, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 13/1/2018 (באמצעות שליח), כעולה מבקשת התובעת ונספחיה.

על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, ישלם הנתבע, לתובעת:

1. את סכום התביעה בסך 24,732.00 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 27/12/2017, ועד יום התשלום בפועל;

2. את הוצאות המשפט (אגרה) בסך 374.00 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 27/12/2017, ועד יום התשלום בפועל;

3. את הוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 4,341.00 ₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ג אדר תשע"ח, 28 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.