הדפסה

בית משפט השלום בחדרה תא"מ 36102-06-19

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובעת

סלקום ישראל בע"מ – ח" פ 511930125

נגד

נתבע

מחמוד דחא

פסק דין

הנתבע לא הגיש כתב הגנה, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 3/7/2019 (באמצעות שליח), כעולה מבקשת התובעת ונספחיה.

על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, ישלם הנתבע, לתובעת:

1. את סכום התביעה בסך 22,536.00 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 17/6/2018, ועד יום התשלום בפועל;

2. את הוצאות המשפט (אגרה) בסך 379.00 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 17/6/2019, ועד יום התשלום בפועל;

3. בחינת כתב התביעה וצרופותיו, מעלה, כי ניתן היה להגיש לביצוע בלשכת ההוצל"פ, תביעה על סכום קצוב;

4. נוכח הוראות סעיף 81א2 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, אין התובעת זכאית לשכ"ט עו"ד.

ניתן היום, ח' תשרי תש"פ, 07 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.