הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"פ 49792-02-21

לפני כב' השופט אלכס אחטר

מספר תיק חיצוני: 216978/2021

צו אשפוז
(סעיף 15( ד1)(1)

פרטי הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي : אסעד
שם משפחה (أسم العائلة) : אגבאריה
מספר זיהוי (رقم الهويه) / מספר דרכון (رقم جواز السفر) : 029208220
שם האב (أسم الأب) : אחמד
תאריך לידה (تاريخ الولادة) 15/01/1972
מען (العنوان) : שכ אלעיון, אום אל-פחם

צו אשפוז
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז חיפה

ניתן בזה צו אשפוז לגבי הנאשם:
אגבאריה
אסעד
אחמד
029208220
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) שער מנשה

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

העבירות
איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977
תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977
הפרעת שוטר במילוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין, התשל"ז-1977

הריני להביא לידיעתך כי בהתאם לסעיף 15 (ד 1) לחוק, התקופה המרבית של צו אשפוז שהוועדה
הפסיכיאטרית רשאית להורות עליו כאמור בסעיף 28 (ב) לחוק) של הנ"ל תהיה **:
بودي إعلامك أنه وفقاً للبند 15 (د1) للقانون، الفترة الزمنية القصوى للأمر (المكوث في المشفى، علاج بالعيادة أو فترة متراكمة لمكوث وعلاج بالعيادة والتي به مخولة اللجنة للأمراض النفسية أن تأمر بشأنه كما هو مذكور بالبند 28 (ب) للقانون) المذكور هو كالتالي**:

במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו - תקופה הקצרה מתקופת המאסר
הקבועה בחוק לצד העבירה, לפי סעיף 15 (ד 1)( 1) לחוק, שהיא צו אשפוז למשך 12 חודשים החל
מיום 07.03.2021
في حالات شاذة ومن أسباب خاصة يتم ذكرها – الفترة الأدنى في فترات السجن المحددة بالقانون بجانب المخالفة، وفقاً للبند 15 (د1)2أ) للقانون، هي _______ سنوات (ابتداءً من تاريخ ______***).

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.
..................................................................................................................
__________
* מחק את המיותר.
** סמן את המתאים.
*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."

ניתן היום (صدر اليوم) כ"ג אדר תשפ"א, 07 מרץ 2021

מצ"ב: 1........................
(مُرفق) 2...........................

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.