הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"ט 35379-03-17

מספר בקשה:8
בפני
כב' הרשם שמעון רומי

המבקשת/החייבת

י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח בע"מ - חברות 512121740

נגד

המשיבה/הזוכה
ר.פ.ז פרוייקטים ושירותים בע"מ - חברות 514947852

החלטה

הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייבת שיק שנמשך מחשבון החייבת לפקודת ספוטסנס בע"מ על סך 38,231 ₪. מועד פירעון 20.04.16. השיק נחזה להיות חתום בחתימת החייבת.

כעולה ממראה השיק, הוא לא כובד בידי הבנק הנמשך בשל מתן הוראת ביטול.

על גב השיק חתימת הסב של הנפרעת, חתימה נוספת וערבות אישית של אחד בשם גלעד כהן.

המבקשת הגישה התנגדות במועד הנסמכת בתצהיר מנהלה (אמיר ינקוביץ').

בין המוצהר בתצהיר גם עובדות אלו:
לא ניתנה כל תמורה בגין השיק. על גב השיק אין חתימת הסב של הזוכה. האותיות ר.פ.ז הוספו על גב השיק לאחר שהוחזר מהבנק בשל מתן הוראת ביטול.

במאגר רשם החברות לא נמצאת חברה בשם הזוכה (כפי שמופיע בבקשת הביצוע).

החייבת העסיקה חברה בשם כ.נ.ת. ישראל כוח אדם בע"מ, כקבלן משנה. החברה הזו מנוהלת ע"י מר גלעד כהן. בשלהי 2015 פנה מר כהן וביקש להסב את החוזה שהיה לו לחברה אחרת שבניהולו, ספוטסנס בע"מ. המצהיר הסכים לכך וביום 01.01.16 נחתם חוזה חדש בין החייבת לבין ספוטסנס (נספח ד').

ביום 03.01.16 הנפיקה ספוטסנס לחייבת חשבונית מס בסכום כולל בן 38,230.92 ₪.

בחלוף עשרה ימים, ביום 11.02.16, הגיע מר כהן הנ"ל אל המצהיר וטען כי השיק שנמסר לו נגנב או אבד, וביקש לבטלו. לבקשתו בוטל השיק שעליו דיבר (מספרו 22498) ותחתיו נמסר לגלעד הנ"ל שיק חדש שמספרו 22156.

עוד, מוצהר כי בין לבין הגיעו אל החייבת חוקרי מע"מ וטענו כי חברות כ.נ.ת וספוטסנס הנ"ל לא שילמו את המע"מ בגין החשבונות שהוציאו, וטענו כי החברות הן פיקטיביות וכל הטענות שבפי החוקרים התמקדו במר גלעד כהן.

עקב אי הכרת רשויות מע"מ בחשבוניות, נאלצה החייבת לשלם מע"מ בסך 34,041 ₪ (נספח ח'1).

ביום 20.04.16 הוצגו שני השיקים הנ"ל לפירעון (השיק שאבד והשיק החליפי המבוצע בתיק זה) ובשל כך נתנה הזוכה הודעת ביטול לבנק הנמשך גם ביחס לשיק נשוא ההתנגדות.

ביום 10.05.17 עמד המצהיר לחקירה נגדית. בראשית עדותו העיד ביחס לשיק שלא הוגש לביצוע, ולדבריו לצד שם הנפרעת, ספוטסנס בע"מ, נרשם "ו/או תמר", אולם לא הוא רשם זאת אלא אחר זולתו. שיק זה בוטל לבקשת גלעד כהן שאמר כי הוא אבד לו.

בהמשך, העיד כי לא נתבע על ידי ספוטסנס בע"מ בגין השיק הראשון. כשנשאל מתי נתן הוראת ביטול ביחס לשיק הראשון, ענה שהיה זה בערך בפברואר 2016. ביחס לשיק השני, טען כי זה היה בין 18 ל-20 באפריל. את השיק הראשון ביטל לפני השני.

עוד, העיד כי כשהוציא את השיק השני לא עמד על קבלת שיפוי מאת מר כהן, ובמענה אמר כי אינו יודע מה זה כתב שיפוי.

סיכומי המבקשת מיום 01.06.17 שבים על טענות המבקשת בתצהיר מנהלה, ומציינים כי הזוכה אינה אוחז כשורה ואף לא אוחז בעד ערך, שכן על השיק נעשו שינויים לאחר שניתנה הוראת ביטול והוא הוחזר מן הבנק הנמשך (הוספת האותיות ר.פ.ז על גב השיק).

סיכומי הזוכה מציינים כי למבקשת טענה אחת ויחידה – היינו כי השיק נשוא ההתנגדות בוטל על ידה לאחר שנוכחה לדעת כי השיק הראשון הוצג לפירעון שלא כדין, שעה שמר גלעד כהן טען להיותו שיק שאבד או נגנב.

בקשר לשיק הראשון לא הוגשה תביעה כלשהי, וסביר להניח כי אלמלא הוצג השיק הראשון לפירעון, כי אז היה מכובד השיק השני.

העד מטעם החייבת אישר בחקירתו כי היה עליה לכבד את השיק השני, אך לא עשתה כן כיוון שגם השיק הראשון הוצג לפירעון וכן בעניין התשלומים שנשאה בהם לרשויות מע"מ.

הזוכה מסכמת וקובעת כי טענות המבקשת יפות ביחס לשיק הראשון אך לא ביחס לשיק השני.

היום הוגשה תשובת החייבת לסיכומי הזוכה. אלו מציינים כי טועה הזוכה בסוברה כי החייבת הייתה מכבדת את השיק אלמלא הוצג השיק הראשון לפירעון, שכן גם השיק הראשון לא היה מכובד הואיל והחייבת נאלצה לשלם למע"מ תחת חיוב שחבו כ.נ.ת וספוטסנס למע"מ.

כלל לא מדובר בקנס ששולם על ידי החייבת, אלא באילוץ שנובע מאי הכרה בחשבוניות של כ.נ.ת וספוטסנס.

סיכומי הזוכה אינם מתמודדים עם מכלול טענות המבקשת בסיכומיה. מכל מקום, הטענה כי עומדת לזוכה חזקת התמורה טרם הוכחה ומכל מקום נסתרה על ידי העובדות בתצהיר המבקשת.

בחנתי את מכלול הכתבים ודומני כי שוגה הזוכה בהתייחסותה המתבססת על סברה לשיק הראשון מבין השניים הנזכרים בהחלטה זו.

העובדה כי לא הוגשה תביעה בגינו אינה מלמדת כי לא תוגש כזו אי פעם... מכל מקום, אין בכך כדי להצדיק את חיוב החייבת בתשלום עבור השיק השני, השיק נשוא ההתנגדות.

בפי החייבת מסכת עובדתית הנסמכת בעובדות מוצהרות ביחס לנסיבות מסירתו של השיק נשוא ההתנגדות ועובדות שאירעו בין מסירת השיק הראשון למסירת השיק השני, אשר בעטין הסתבר לזוכה כי הנפרעת בשיק (ספוטסנס בע"מ) גרמה לה להוצאות כתוצאה מאי הכרת רשויות מע"מ בחשבוניות שהנפיקו ספוטסנס וכ.נ.ת לצורך מס תשומות.

מכל מקום, על גב השיק נשוא ההתנגדות ישנה חתימת הסב "ר.פ.ז" לצד שתי חתימות הסב אחרות וערבותו האישית של מר גלעד כהן.

היותה של הזוכה אוחזת בשיק נשוא ההתנגדות אינה שנויה במחלוקת, בשונה מהיותה אוחזת כשורה או אוחזת בעד ערך. בהתאם לדין, אחיזה כשורה טעונה הוכחה: "טענת כישלון התמורה המלא שהעלתה המבקשת בהתנגדות כלפי הצד הקרוב לא תעמוד לה כלפי המשיב שהינו אוחז כשורה או בעד ערך... טענה זו אינה מצדיקה את דחיית ההתנגדות לאור ההלכה לפיה טענת כישלון תמורה כלפי הצד הקרוב יפה בשלב ההתנגדות גם כלפי אוחז כשורה, שכן יסודות האחיזה כשורה הינם דבר שיש להוכיח ואינם נבחנים בשלב זה" (ההגשה אינה במקור- ש.ר) ראו ע"א 427-63 טריבלסקי נ' מטמור פד"י יח' (1) 80, 84.

מן המקובץ הוא:
נתונה למבקשת הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (אינה עולה על 75,000.00₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר, בפני כב' הרשמת הבכירה, קרן מרגולין פלדמן.

החלטה זו תועבר אל כב' הרשמת.

בהוצאות ההתדיינות עד כה, בסך 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון בפועל – ישא מי אשר יצא מבימ"ש השלום בחדרה וידו על התחתונה.

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ז, 28 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.