הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"ט 16099-03-20

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת-הזוכה

שרי את אלכס השקעות וניהול פרוייקטים בע"מ

נגד

המשיבה-החייבת

מינא ע.ח - יבוא בע"מ

החלטה

המבקשת, חברה למתן שירותי אשראי, הגישה לביצוע שני שיקים שניכתה למשיבה ואשר ניתנה לגביהם הוראת ביטול. הבקשה הוגשה נגד שתי חייבות: חברת אחים עתאמנה מוזהר בע"מ ונגד המשיבה.
בבקשת הביצוע, שהוגשה ללשכת ההוצל"פ בבאר שבע, ציינה המבקשת, כי בית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות, ככל שתוגש, הוא בית המשפט בבאר שבע, זאת "הואיל ובשיחת טל' עם מר מוזהר נאמר לו כי משרדנו נמצא בבאר שבע ובכל זאת ניתן אישור על תקינות השיקים לנכיון."
המשיבה הגישה התנגדות לביצוע השיקים. ההתנגדות הוגשה ללשכת ההוצל"פ בבאר שבע, כאשר בטופס ההתנגדות ציינה כי בית המשפט בו מבוקש כי תידון ההתנגדות הוא בית המשפט בפתח תקווה; בגוף ההתנגדות עצמה נטען כי יש להעביר את הדיון בהתנגדות "לבית המשפט השלום בחדרה ו/או השלום פתח תקווה, מקום הימצאות הנתבעת 2 [המשיבה] לרבות מקום הימצאות סניפי הבנק נשוא המחאות התנגדות זו."
כב' רשמת ההוצל"פ הורתה על העברת התיק לבית המשפט כאן.
בעקבות זאת הגישה המבקשת בקשה להעברת הדיון בהתנגדות לבית המשפט השלום בבאר שבע. לטענתה, מקום ביצוע עסקת הנכיון הוא במשרדי המבקשת בבאר שבע. זאת ועוד, טוענת המבקשת, בהתאם ל"כתב התחייבות למתן מסגרת לנכיון שיקים" שנחתם בין הצדדים, הוסכם (בסעיף 9) על הקניית סמכות מקומית בלעדית לבית המשפט השלום בבאר שבע. על כן, טוענת המבקשת, וכפי שגילתה את דעתה בטופס בקשת הביצוע, יש להעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט בבאר שבע.
המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת, כי בהתאם להלכה הפסוקה, לפיה הסמכות המקומית לדון בבקשה לביצוע שיק נתונה לבית המשפט שבמחוז שיפוטו נמצא סניף הבנק הנמשך (בר"ע (מח' י-ם) 611/05 בן זקן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ [14.4.2005]), וכיוון שמקרה דנא סניף הבנק הנמשך הוא בבאקה אל ע'רביה, הרי שהסמכות המקומית נתונה לבית המשפט כאן, שבתחום שיפוטו נמצא סניף הבנק האמור. אשר לתניית השיפוט שבהסכם בין הצדדים, אליה מתייחסת המבקשת, טוענת המשיבה, כי מדובר בהסכם חיצוני לשטר, ועל כן אין בה כדי לשנות את כללי הסמכות המקומית לעיל.
בתגובתה לתשובת המשיבה חוזרת המבקשת על טענותיה ומוסיפה, ראשית, כי גם אם ישנה סמכות מקומית הן לבית המשפט כאן (על פי מקום סניף הבנק הנמשך) והן לבית המשפט בבאר שבע (על פי תניית השיפוט), עדיין שמורה למבקשת הזכות לבחור מבין החלופות הרלוונטיות. שנית, טוענת המבקשת, אין נכונה טענת המשיבה, כי ההסכם בין הצדדים הינו הסכם חיצוני לשטר, שכן נפסק כי ניתן להסתמך על עסקת היסוד בעת בחינת הסמכות המקומית.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מוצאת כי דין הבקשה להתקבל.
ראש וראשון יש לבחון את השאלה, האם תניית השיפוט שבהסכם בין הצדדים מחייבת אותם במקרה של התנגדות לביצוע שיק. מבחינת לשון ההסכם, דומה כי התשובה לכך חיובית. ההסכם, עליו חתומים שני הצדדים, נועד להסדיר את ההתקשרות בין הצדדים למתן מסגרת לנכיון שיקים, כהסכם מתמשך. ההסכם כולל פרק ספציפי העוסק בשאלת הסמכות המקומית (פרק 9) ובו נקבע מפורשות כי -
"(א) במקרה של הפרת ההסכם זה ו/או בטענה/תביעה מכל סוג שהוא מוסכם בין הצדדים כי אך ורק בית המפשט שבבאר שבע יהיה מוסמך לדון בתובענה/תביעה על פי הסכם זה.
(ב) כך גם לעניין הליכי ההוצאה לפועל יפנו הצדדים ללשכת ההוצל"פ שבבאר שבע.
(ג) למען הסר ספק הדינים בגין ש'קים/שטרות שחוללו לרבות בקשות רשות להגן, ידונו אך ורק בבית משפט בבאר שבע גם אם השקים אמורים להפרע במקום אחר."
[הטעויות במקור - ט.מ.]
לשונו הברורה של הסכם מורה, איפוא, כי כל עניין הקשור להתקשרות שבין הצדדים, ובאופן ספציפי גם במקרה של הגשת שיקים לביצוע ללשכת ההוצל"פ וגם במקרה של התנגדות ל ביצוע ובקשות למתן רשות להתגונן, ידון בבית המשפט השלום בבאר שבע, גם אם סניף הבנק הנמשך הוא במקום אחר, קרי, השיקים אמורים להיפרע במקום אחר.
אין מדובר, איפוא, בהסכם חיצוני לשיק, כטענת המשיבה, אלא הסכם המתייחס באופן ברור ומפורש למקרה של הגשת שיק לביצוע והגשת התנגדות לביצועו, זאת בשים לב כי עצם ההתקשרות בין הצדדים מבוססת על נכיון שיקים.
לא אחת נפסק, כי יש ליתן תוקף להסכמת הצדדים בדבר תניית שיפוט (ע"א 2339/92 עמידר החברה הלאומית לשיכון נ' זוהר חי, פ"ד מו(3) 777 [1992], ומכאן שתניית השיפוט כשלעצמה תקפה.
תקנה 5 לתקסד"א קובעת, כי - "היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4."
במילים אחרות, אם תניית השיפוט הינה ייחודית, יינתן לה תוקף מלא; אם אינה ייחודית, אזי לבית המשפט הקבוע בתניית השיפוט סמכות מקבילה לבית המשפט המוסמך על פי כללי הסמכות המקומית הרגילים אשר בתקנה 3 לתקסד"א , או - כבענייננו - כללי הסמכות הנוגעים לביצוע שטר, אשר מבוססים, בתורם, אף הם על תקנה זו, בשילוב עם סעיף 3(ד)(3) לפקודת השטרות [נוסח חדש] (ראה עניין בן זקן, סעיף 5 לעיל, רע"א 8858/13 צרפתי נ' אולמר אפאל תנורי חימום בע"מ [21.1.2014]).
נפסק, כי על מנת שתניית שיפוט תיחשב כתניית שיפוט ייחודית, עליה להיות מנוסחת בלשון מפורשת ובלתי מסוייגת, המעניקה סמכות לבית משפט מסויים, תוך שלילת סמכותם של בתי המשפט האחרים, על ידי שימוש במילים כגון: "בלבד" או "אך ורק". בהעדר ניסוח החלטי המעיד על בלעדיות, מדובר בתניית שיפוט מקבילה (ראה ת"א (נצ') 23761-05-13 מ.נ. פרחים בע"מ נ' SER4U - זר. פור. יו (2000) בע"מ [15.01.2014]).
מבחינה של לשון תניית השיפוט בהסכם בין הצדדים, העושה שימוש, למעלה מפעם אחת, בביטוי "אך ורק", עולה כי אכן מדובר בתניית שיפוט יחודית הקובעת כי רק בית המשפט השלום בבאר שבע, הוא ולא אחר, מוסמך לדון בהתנגדות לביצוע השיקים.
בהיות תניית השיפוט תנייה ייחודית, הרי שהיא גוברת על כללי הסמכות הקבועים בתקנה 3 לתקסד"א ועל כללי הסמכות הנוגעים לביצוע שטר (ראה בעניין זה ת"ט (חי') 58817-11-15 קיסר נ' אבו [ 25.1.2016]).
למעלה מן הצורך אוסיף, כי גם לא הייתי מוצאת כי תניית השיפוט שבהסכם היא תנייה יחודית אלא מקבילה בלבד, עדיין סבורתני כי דין הבקשה להתקבל . תקנה 3 לתקסד"א פורשה בפסיקה, כך שזכות הבחירה בין החלופות הרלוונטיות בה מסורה לתובע (בר"ע 253/72 ג'והן ווקר ובניו בע"מ נ' נשיונל דיסטילרס בע"מ, פ"ד כז(1) 361 [1973]; ר"ע 501/84 הסנה חברה ישראל לביטוח בע"מ נ' רוטבן, פ"ד לט(1) 026 [1985]; רע"א (מחוזי מרכז) 8331-12-17 גלידת שטראוס בע"מ נ' אבן [9.1.2018]) , ובענייננו - למבקשת; על כן, גם אם הייתי מוצאת כי לבית המשפט כאן סמכות מקבילה לזו של בית המשפט השלום בבאר שבע, עדיין הייתי מוצאת כי יש להעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט בבאר שבע, בהתאם לאמור בבקשת הביצוע.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת, ובהתאם אני מורה על העברת הדיון בהתנגדות לבית המשפט המוסמך במחוז השיפוט דרום.
המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בגין בקשה זו, בסך כולל של 1,500 ₪.
הדיון הקבוע בפניי ליום 11.11.2020 מבוטל.

המזכירות תעביר את התיק בצירוף החלטה זו לכב' נשיא בתי המשפט השלום במחוז דרום.
תשומת לב כב' הנשיא, כי על פי תניית השיפוט הוקנתה סמכות מקומית לבית המשפט השלום בבאר שבע.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אדר תש"פ, 25 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.