הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 68060-06-18

לפני כבוד השופטת הדסה אסיף

התובע

יוסי לוי ת.ז. XXXXXX524

נגד

הנתבעים
.1 יצחק עמר ת.ז. XXXXXX670
.2 צ'רלי עמר ת.ז. XXXXXX837

פסק דין

1. התובע קנה את ביתו מהנתבע 1. הנתבעים מתגוררים בשכנות לבית התובע, ובין ביתו של התובע לביתם של הנתבעים הייתה גדר. לטענת התובע, הגדר היתה מבטון בגובה של 1 מ' , ועליה הייתה גדר נוספת, מפלסטיק, גם היא בגובה של מטר אחד.

2. לטענת התובע, כ- 5 שנים לפני שהוגשה התביעה, פירקו הנתבעים את הגדר ובנו במקומה חומה בגובה של 3 מ'. אותה חומה נבנתה באופן לקוי ורשלני. לטענת התובע, תוך כדי עבודה ו/או נסיעה בתוך השטח שבבעלותם, פגעו הנתבעים באותה חומה, וכתוצאה מכך נפלה החומה ביום 9/2/18 אל תוך שטח התובע. לטענת התובע, כתוצאה מנפילת החומה לתוך חצר ביתו, נגרמו לו נזקים שונים . בתביעה טען התובע כי הוא מבקש פיצוי בסכום של 66,500 ₪, ולחילופין הוא דורש צו עשה , שיורה לנתבעים להשיב את המצב לקדמות ו. בהמשך, ולאור האגרה ששולמה על ידי התובע, הבהיר ב"כ התובע כי התובע אינו מבקש פיצוי כספי וכל עתירתו היא לסעד של צו עשה, להחזרת המצב לקדמותו . ( עמ' 19 שו' 14-17, עמ' 23 לדיון מיום 26/12/19 בשו' 12).

3. הנתבעים מכחישים את טענת התובע. בכתב ההגנה העלו הנתבעים מספר טענות מקדמיות, ובהן טענת התיישנות משום שהגדר נבנתה לפני כ- 30 שנה, טענת העדר יריבות משום שלטענתם בניית הגדר לא בוצעה על ידם, טענה בדבר העדר עילת תביעה וטענה לפיה התביעה קנטרנית ומהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט. בנוסף, טענו הנתבעים כי הם לא עבדו עם כלים כבדים, כלל לא זעזעו את החומה וכי אין הם אחראים לנפילתה . עוד טענו, כי ככל שיש לבנות חומה חדשה הרי שעל התובע לשאת במחצית עלות הקמתה של גדר כזו שכן מדובר בגדר שנבנית בגבול שבין שתי החלקות.

4. הנתבעים לא עמדו על טענותיהם המקדמיות, ולא חזרו עליהן במהלך הדיונים או בסיכומים מטעמם .

5. במהלך הדיונים שהיו בפני התברר כי הצדדים חלוקים לא רק אודות אותה גדר שהיתה בין שתי החלקות, אלא גם אודות גדר אחרת, שנבנתה על ידי הנתבע מסביב לבית התובע ואשר לטענת הנתבע גם בעלויותיה צריך התובע להשתתף. משכך, ועל מנת לחסוך בהתדיינויות, ניסיתי להביא את הצדדים לידי הסכמה שתייתר הן את התובענה שבפני והן תובענה נוספת, שמספרה 66008-06-19. לצערי, הדבר לא צלח. מאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה, לא נותר אלא לשמוע את הראיות. מטעם התובע העיד התובע לבדו ומטעם הנתבעים העיד הנתבע 1 לבדו. הנתבע 2 לא העיד (עמ' 18 שו' 27).

6. לעניין התמוטטותה של הגדר – בעניין זה אני מעדיפה חד משמעית את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעים. התובע, שעדותו הותירה רושם מהימן מאוד, העיד שהחומה נ פלה ונטתה על צדה משום שהנתבע 2, צ'רלי, פגע בה (עמ' 8 שו' 29). התובע אף הסביר כיצד ומדוע פגע צ'רלי בחומה וציין כי צ'רלי נכנס בנסיעה לאחור עם העגלה והטנדר, וכתוצאה מכך הוא פגע בחומה פעמים רבות ( עמ' 10 שו' 1-31). כאמור, צ'רלי עצמו לא העיד. החלטתם של הנתבעים שלא להביא את צ'רלי לעדות מטעמם, למרות שהתובע טען כבר בתצהירו שצ'רלי הוא שגרם לנפילתה, פועלת לחובתם וההלכות בעניין זה ידועות.

7. הנתבעים גם לא הביאו שום ראיה להוכיח את טענתם, לפיה פגיעתה של העגלה בחומה לא יכולה היתה להביא להתמוטטותה , ואני דוחה את טענתם כאילו התובע הוא שצריך היה להביא ראיה לכך שפגיעת העגלה בחומה היא שגרמה לנפילת החומה. כאמור, התובע הוכיח בעדותו כי העגלה פגעה בחומה והנתבעים בחרו שלא להביא ראיה לסתור. עובדה היא גם שהחומה התמוטטה. מכיוון שכך, עובר הנטל אל הנתבעים להוכיח כי אין להתמוטטות החומה קשר לפגיעות שנפגעה מהעגלה . מאחר שהנתבעים לא הרימו את הנטל הזה, אני קובעת כי הנתבעים הם שאחראים לנפילתה של החומה.

8. לאחר שהוגשה התביעה הנתבעים פינו אמנם חלק מהריסות החומה, אך עליהם לפנות גם את החלק האחר, שעל פי התמונות שהוצגו לי אכן נוטה על צדו. מאחר שהתביעה היא להשבת המצב לקדמותו ולא לפיצוי כספי, הרי שיש לבחון אם מלבד צו שיחייב את הנתבעים להשלים את פינוי החומה, יש מקום ליתן גם צו שיחייב את הנתבעים לבנות מחדש את החומה שלנפילתה גרם הנתבע 2.

9. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים בעניין הזה ובתמונות שהוצגו לי, הגעתי לכלל מסקנה שעל הנתבעים לבנות חומה חדשה. יחד עם זאת, אין מקום לחייב את הנתבעים לבנות חומה בגובה של 3 מ'.

10. החומה שנפלה, ואשר הייתה בגובה כולל של 3 מטר, לא רק שלא נבנתה על ידי התובע, אלא גם לא הייתה החומה שקיבל התובע כשרכש את הנכס. כאשר רכש התובע את הנכס הייתה במקום גדר. נתון זה עולה מעדות הנתבע עצמו. (עמ' 16 שו' 11 ועמ' 17 שו' 21-28). התובע זכאי לכך שתוקם במקום גדר, שהיא לכל הפחות זהה לזו שהייתה במקום בזמן שרכש את הנכס. הכוונה לגדר מבטון בגובה של מטר אחד ועליה הגבהה של מטר נוסף מפלסטיק או מחומר דומה.

11. מאחר שהנתבעים הרסו גדר שהייתה קיימת, עליהם להשיב את המצב לקדמותו ולבנות אותה מחדש, ואני דוחה את טענות הנתבעים, כאילו יש לחייב את התובע בעלות בניית הגדר, כולה או חלקה, רק משום שמדובר בגדר שמפרידה בין שתי החלקות. טענה זו של הנתבעים עומדת בסתירה לדבריו של הנתבע, שהודה כי אם צ'רלי הפיל את החומה, אזי הנתבעים צריכים לשלם את עלות הקמתה (עמ' 18 שו' 16). את הגדר החדשה יש לבנות בגבול שבין החלקות, ואת העבודות לבנייתה יש לבצע ככל האפשר מתוך שטחם של הנתבעים ולא מתוך השטח השייך לתובע.

12. לכן, ניתן בזה צו המורה לנתבעים יחד ולחוד לסלק את הגדר הקיימת שנוטה על צידה, ולבנות במקומה גדר חדשה כאמור לעיל. אין מקום ליתן לתובע סעד כספי, שכן הוא לא שילם אגרה מתאימה (עמ' 19 שו' 15).

13. אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובע את הוצאות התביעה (אגרות ומסירות), ועל כל אלה שכ"ט עו"ד לתובע , בסכום של 5,850 ₪.

המזכירות תעביר לצדדים עותק מפסק הדין.

ניתן היום, ג' טבת תש"פ, 31 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.