הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 44703-05-14

לפני
השופט יניב הלר

התובעים

1. עמוס פדידה – ת.ז XXXXXX817

2. רות פדידה – ת.ז XXXXXX191

נגד

הנתבע
יוסי רומני – ת .ז 041906686

פסק דין (כנגד הנתבע 3)

פסק דין זה ניתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט, ובהתאם להסכמת הצדדים בדיון שנערך לפניי היום, 25.05.17.

על פי ההסכמה, תוחם הסכום שייפסק לטובת התובעים בתיק זה לסך שינוע בין 20,000 ₪ לבין 50,000 ₪, כאשר הוצאות המשפט, לרבות שכר טרחת עורך דין, יוותרו לשיקול דעתו של בית המשפט, וכאשר מוסכם כי הסכומים שייפסקו ישולמו בתוך 90 ימים, ואם לאו – יעמוד החיוב על פי פסק הדין על הסכום הפסוק בתוספת 50 אחוז.

עניינה של התביעה היא בנזקים שנגרמו לתובעים, לטענתם, עקב עבודה רשלנית שבוצעה על ידי הנתבעים בעת הקמתה של בריכת שחייה על פי הסכם בין הצדדים.

הנתבעים כפרו מכל וכל, הן בליקויים והן בנזקים הנטענים ואף הכחישו קבלת מלוא התשלומים שנטען על ידי התובעים כי שילמו להם, מלבד 20,000 ₪, כאשר נטען על ידי הנתבעים כי סך נוסף ששולם על ידי התובעים שולם עבור עבודות שמעבר להתקנת הבריכה על פי ההסכם המצווה.

לאחר שעיינתי במלוא החומר שהוגש לתיק בית המשפט, לרבות חוות הדעת מטעם הצדדים ומטעם המומחה שמונה על ידי בית המשפט, ולאחר שנתתי דעתי גם לסיכומי הצדדים, אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעים סך של 50,000 ₪, כאשר ס כום זה יכלול גם את הוצאות המשפט בגין שכר טרחת המומחה ואגרות בית המשפט ששולמו על ידי התובעים. בנוסף ישלם התובע שכר טרחת עורך דין שאותו אני מעמיד על 10,000 ₪.

בהתאם להסכמת הצדדים, ישולמו הסכומים האמורים בתוך 90 יום.
היה ולא ישולם מי מהסכומים האמורים בפרק הזמן האמור, יעמוד הסכום שבו יחויב הנתבע 3 על סך של 90,000 ₪ (בניכוי הסכומים ששולמו), לגביה מידית.

היה וישולם הסך של 60,000 ₪ (50,000 ₪ בגין סכום התביעה והוצאות ו-10,000 ₪ שכר טרחת עורך דין) בתוך 90 יום, יהא בכך כדי לבטל את פסק הדין שניתן על ידי היום כנגד הנתבעים 1 ו-2.

ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ז, 25 מאי 2017, בהעדר הצדדים.