הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 35037-05-19

בפני
כבוד ה שופטת קרן אניספלד

תובעת פלונית
באמצעות הוריה ואפוטרופסיה הטבעיים
ע"י עו"ד עומרי אייליג

נגד

נתבעים 1. ג'מיל מסעוד
2. אחמד מסעוד
(המודיעים לצדדים שלישיים)
שניהם ע"י עו"ד עתאמני תופיק

צדדים שלישיים 1. חטיב חנאן כמאל מחמוד
2. קבהא ראמי יוסף (המודיע לצדדים רביעיים)
צד שלישי 2 ע"י עו"ד מוניר כבהא
3. סוהיל חאג' יחיא
4. אימאן חאג' יחיא

צדדים רביעיים 1. סוהיל חאג' יחיא
2. אימאן חאג' יחיא
שניהם ע"י עו"ד עומרי אייליג

פסק דין חלקי
בין הנתבעים לבין הצד השלישי 1 (בלבד)

1. הנתבעים הגישו הודעה לצד שלישי נגד הצדדים השלישיים 1 עד 4.

2. הצד השלישי 1 לא התגונ ן מפני ההו דעה לצד שלישי אף-על-פי שנעשתה לו מסירה הנחזית כדין ביום 4.10.2019, עליה הוצגו אישור מסירה ותצהיר מוסר. לפיכך ביקשו הנתבעים ליתן פסק-דין נגד הצד השלישי 1, בהיעדר הגנה.

3. ניתן בזאת פסק-דין בהיעדר הגנה בהודעה לצד שלישי ובציר היחסים שבין הנתבעים לבין הצד השלישי 1 (בלבד), כלהלן:

(א) ככל שיחובו הנתבעים לשאת בפיצוי התובעת, ישפה אותם הצד השלישי 1 במלוא הסכום שהנתבעים יחוייבו לשלם לתובע ת וכן בהוצאות ניהול ההליך וההודעה לצד שלישי .

(ב) הסכומים הדרושים להוצאת פסק-דין זה לפועל יקבעו בד-בבד עם מתן פסק-הדין בתביעה בין התובעת לבין הנתבעים, ככל שתתקבל התביעה נגד הנתבעים.

(ג) פסק-דין זה הינו פסק-דין מותנה; הוא לא יוגש לביצוע אלא בכפוף לאמור בתקנה 223(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי.

4. הנתבעים ימציאו את פסק-הדין לצד השלישי 1 באמצעות שליח תוך שלושים יום מן המועד בו יומצא לה ם פסק-הדין ו יציגו אישור מסירה המעיד על כך לתיק בית-המשפט.

המזכירות תמציא את פסק-הדין החלקי בלי לסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ט סיוון תש"פ, 21 יוני 2020, בהעדר הצדדים.