הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 13558-06-11

לפני כבוד השופט יניב הלר

כונס הנכסים המבקש:

המשיבים
עו"ד הראל לפידות

נ ג ד

  1. רותי גואטה
  2. שמעון גואטה
  3. חנה תפירו

|4. חיים אלברט
5. אלברט שרה
6. רוחם שלומי סלמן
7. רוחם אתי

פסק דין

בזיקה להצעתי מפרוטוקול הדיון מיום 6.5.21 ולהודעת הכונס שהוא מקבל ההצעה, הרי שניתן תוקף של פסק דין להצעה, גם לעניין שכרו של הכונס.

שכרו של הכונס יכלול את הרכיבים הבאים:

יתרת הכספים שבקופת הכינוס תועבר לידי הכונס לאלתר, עו"ד הראל לפידות.
התובע שמעון גואטה ישלם לכונס סך של 30,000 ₪ תוך 30 יום.
שלומי ואתי רוחם ישלמו לכונס יחד ולחוד 17,000 ₪ כאשר סכום זה ישולם ב-17 תשלומים שווים החל מיום 1.6.2021 ובכל 1 בכל חודש עוקב. לא ישולם מי מהתשלומים על ידי מש' רוחם במועד, תעמוד היתרה לסילוק מיידי.
הערה על מינוי כונס תיוותר על חלקה של משפחת רוחם בלבד במקרקעין עד הסדרת מלוא
התשלומים.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים ותסגור התיק.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.