הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 13558-06-11

לפני כבוד השופט יניב הלר

התובעים

.1 שמעון גואטה גבעתי ת.ז. XXXXXX888
.2 רותי גואטה גבעתי ת.ז. XXXXXX733

נגד

הנתבעים
.1 דוד תפירו
.2 חיים אלברט
.3 שרה אלברט
4. שלומי רוחם
5. אתי רוחם

החלטה

א. מינוי מומחה

ביום 7.8.2013 ניתן פסק דין חלקי בתיק זה (על ידי כבוד השופט נאסר ג'השאן). בפסק הדין נקבע אופן פירוק השיתוף בין הצדדים (התובעים, הנתבע 1 והנתבעים 2-3) , אחר הכרעה במחלוקת באשר לחלקו של כל אחד מן הצדדים במקרקעין.

מאז ועד עתה לא בוצע הפירוק, ובית משותף לא נרשם.

הסיבה לכך היא בראש ובראשונה קיומן של חריגות בניה, שאינן מאפשרות הסדרת המקרקעין.

בעניין זה הוגשו חוות דעת מאת המהנדסת ולנטינה וייסמן. חוות הדעת האחרונה מאת המהנדסת וייסמן הוגשה ביום 7.3.2018 והיא מפרטת את עבירות הבניה, ואת האפשרויות להסדירן.

המהנדסת וייסמן ביקשה שלא ליטול את מלאכת המומחית מטעם בית המשפט בתיק, וסיבותיה עמה.

בין הצדדים – המסוכסכים עמוקות – ניטשת מחלוקת באשר לאופן הראוי להסדרת החריגות , או לפירוק השיתוף בכל דרך.

יצוין כי בנעליהם של התובעים בכל הקשור לזכויות במקרקעין נכנסו הנתבעים 4-5, אשר קנו מהם את חלקם במקרקעין, ואת ביתם , ומשום כך הוריתי בדיון האחרון על צירופם לתיק.

בינתיים הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים שניתנה על ידי בתיק (רע"א 31155-04-18 אלברט נ' עו"ד לפידות (כונס נכסים)), ובסופו של דבר הסתיים הליך זה בהסכמות בין הצדדים.

בזיקה להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט מאזן דאוד) מיום 4.7.2018, אני ממנה את מר זהר עירון, רחוב טורקוב 9, תל אביב טלפון: 03-XXXX212 פקס: 03-XXXX479 כמומחה בית המשפט.

כהוראת בית המשפט המחוזי:

"המומחה מטעם בית משפט יבחן דרך פירוק השיתוף להציג בפני בית המשפט חלופות לפירוק השיתוף ולרבות חלוקה בעין ו/או דרך רישום בית משותף ו/או חלופה אחרת. המומחה יתייחס בחוות הדעת לכל החלופות כדי לאפשר לכל הצדדים לטעון את כל הטענות שלהם ביחס לכל החלופות".

המומחה יוכל לקבל לידיו כל מסמך שהוגש בתיק, וכל חומר רלוונטי אחר לביצוע מלאכתו – הכל בהתאם לשיקול דעתו ; המומחה יבקר במקום, והוא רשאי להיפגש עם הצדדים בהודעה מראש ואף לשמוע הצעותיהם, אם ימצא טעם לכך.

חוות דעתו של המומחה תתייחס, בין השאר, לזכויות הבניה הקיימות, כיום ובעת שרכש כל אחד מן הצדדים את חלקו במקרקעין, וכן לחסרונות וליתרונות הקיימים, לדעת המומחה, לכל חלופה.

המומחה יודיע לכונס הנכסים עלות הכנתה של חוות דעתו, לרבות שאלות הבהרה אם תידרשנה.

בשכרו של המומחה ישאו ארבעת הצדדים בחלקים שווים (הצדדים: משפחת גואטה, יורשי המנוח דוד תפירו ז"ל, משפחת אלברט ומשפחת רוחם), ושכרו ישולם על ידי הצדדים בתוך 30 יום.

המומחה לא יחל בעבודתו בטרם יוסדר שכרו.

ב. דחיית בקשות לפיטור כונס הנכסים

בשולי הדברים: נתתי דעתי לבקשות החוזרות והנשנות, בכתב ובעל פה, מטעם התובעים והנתבעים 2 ו-3 להחלפת כונס הנכסים עו"ד הראל לפידות.

העוינות בין הצדדים חריגה בכל קנה מידה, ומעקרת כל ניסיון לקדם התיק ולהביאו לסיום , מזה שנים. בפרט על רקע זה, לא התרשמתי כי נפל פגם של ממש בפעולת הכונס, בוודאי לא פגם המצריך החלפתו.

כונס הנכסים לפידות מונה לתפקידו (על ידי כבוד השופט נ' ג'השאן) עוד ביום 11.12.2013. הוראות לגבי המשך פעולת הכונס ניתנו ביום 24.7.2016 (כבוד השופט א' סלאמה) , ובקשות שונות, חוזרות ונשנות, לעצירת הליכי הכינוס, נדחו בהחלטות שניתנו על ידי החל מיום 11.9.2017 ואילך.

(המעיין בתיק, ואף בהחלטה זו לבדה, יוכל להתרשם כי חרף כל העמל שהושקע מצד המותבים שדנו בו עד כה, הדבר היחיד שמתקדם בתיק הוא חילופי השופטים, ולא בעטיים.)

לאחרונה מינו לעצמם הנתבעים יורשי הנתבע 1 והנתבעים 4 ו-5 עו"ד אחר כבא כוחם, וכמו כן – מונה על ידי זה עתה מומחה למתן חוות דעת. דומני כי עצם מינוי גורם מייצג אחר, כמו גם מינוי מומחה על ידי בית המשפט (ולא על ידי הכונס) יש בו כדי להפיג הרבה מן החששות והטענות שהועלו.

נסיבות אלה כולן, כמו גם העובדה שערעור על מינויו של הכונס לא הוגש, ושהחלפת כונס עלולה להוסיף עלויות ולהכביד עוד יותר על ההליך , מובילות למסקנה שאין מקום להיעתר לבקשה להחליף הכונס.

בנסיבות ענייננו, לא מצאתי גם להורות על הוספת כונס נכסים. כונס נכסים נוסף שמונה בשעתו שוחרר על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 24.7.2016. חוששני שמינוי כונס נוסף אחר, לא יקדם את ההליכים בתיק.
קדירת השותפים אינה חמימה ואינה קרירה, אמרו חז"ל וידעו מה שאמרו, ומוכיח תיק זה.

הכונס לפידות ימשיך אפוא במלאכתו, תוך שחובותיו ככונס ברורים לו היטב.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשע"ח, 10 יולי 2018, בהעדר הצדדים.