הדפסה

בית משפט השלום בחדרה ת"א 11070-10-15

בפני
כבוד ה שופטת קרן אניספלד

תובע
פלוני
ע"י עו"ד שני זוהר

נגד

נתבעות

הצד השלישי

  1. עמותת קו לחיים
  2. שומרה חברה לביטוח בע"מ

שתיהן ע"י עו"ד י. ראובינוף

מועצה אזורית שומרון
ע"י עו"ד ליאורה קלטניק

החלטה

לפני בקשת המומחה מטעם בית-המשפט בתחום הנוירולוגי , ד"ר אברהם רפופורט (להלן המומחה), לשחררו מתפקידו ולקצוב את שכרו בגין עבודת הכנה שהושקעה על-ידו עד כה. עיינתי בבקשת המומחה ובתשובת התובע. שאר בעלי-הדין לא השיבו לבקשה . דין הבקשה להתקבל.

1. התובע, יליד 1993, הגיש תובענה לפיצוי בשל נזקי-גוף שנגרמו באירוע מיום 3.8.2012; הנתבעות התגוננ ו מפני התובענה והגישו הודעה לצדדים שלישיים. ההודעה נגד צד שלישי 1 נמחקה ביום 10.9.2017; הצד השלישי 2 התגונן.

2. בהחלטה מיום 5.12.2019 נקבע כי יש למנות מומחים רפואיים מטעם בית-המשפט בתחומים פה ולסת, אף-אוזן-גרון ונוירולוגיה; ביום 26.1.2020 מונה המומחה ד"ר רפופורט בהחלטה מפורטת (להלן החלטת המינוי). בהחלטת המינוי ניתנו הוראות לצדדים ולמומחה ושכרו הועמד על סך של 6,000 ₪ ומע"מ, תוך השתתו על הנתבעות והצד השלישי בחלקים שווים. נקבע כי חוות-הדעת תוגש עד יום 30.4.2020.

3. בשל מגפת הקורונה, ניתנה ארכה להגשת חוות-דעת המומחה עד יום 30.6.2020 [החלטה מיום 3.5.2020] . לבקשת התובע ניתנה ארכה נוספת עד יום 30.9.2020 ונקבע כי " ככל שתידרש ארכה נוספת, על התובע לתמוך אותה בתיעוד רפואי מתאים לפיו נאסר עליו להיבדק על-ידי מומחי בית-המשפט" [החלטה מיום 15.6.2020].
4. ביום 29.6.2020 הגיש המומחה הודעת עדכון וציין כי לתובע נקבעה בדיקה נוספת במרפאתו ליום 17.6.2020, אולם זו בוטלה ברגע האחרון על-ידי אם התובע אשר אמונה על הטיפול בו, בעטיין של מגבלותיו .

5. חוות-דעת המומחה לא הוגשה גם בחלוף הארכה הנוספת .

6. ביום 30.11.2020 ניתנה החלטה זו: "התובע לא הגיש הודעת עדכון במועד שנקצב לכך, אשר חלף-עבר זה מכבר, ולא פעל על-פי ההחלטה לעיל. מדובר בתובענה משנת 2015 והגיעה העת לבררה. אין בדעתו של בית-המשפט להותירה תלויה ועומדת לפרק זמן נוסף. ככל שהתובע אינו מתכוון להיבדק על-ידי המומחים שמינה בית-המשפט, עליו להגיש בקשה מנומקת להעמדת הבירור בתובענה בצירוף תיעוד תומך ותצהיר, והוא יעשה כן עד יום 21.12.2020 ".

7. ביום 20.12.2020 הגיש התובע בקשה; נטען כי הוא סובל ממחלות רקע רבות ומצוי בסיכון גבוה להידבקות בקורונה, ואשר על כן התבקש בית-המשפט לפטור אותו מלהיבדק על-ידי המומחים שמונו. ביום 21.12.2020 ניתנה החלטתי בזו הלשון: "הבקשה נדחית מבלי שהיא מצריכה תשובה. בית-המשפט מצא שיש צורך במינוי מומחים. בית-המשפט מינה מומחים רפואיים זה מכבר. לתובע ניתנו ארכות מפליגות לשם בדיקתו על-ידם. אין בדעתו של בית-המשפט לכפות על התובע את הבדיקה, אולם גם אין מקום להותיר תובענה משנת 2015 תלויה ועומדת שעה שהתובע מונע את קידום הבירור בה, ולו בשל טעם מבורר. אני מורה אפוא על מחיקת התובענה. אין צו להוצאות. לאחר שהתובע יבדק על-ידי מומחי בית-המשפט, יוכל לבקש את פתיחת התיק והוא ידון משלב הבירור שאליו הגיע ועל-פי ההחלטות שניתנו בו".

8. ביום 15.2.2021 הודיע התובע כי נקבע תור לבדיקתו בידי המומחה ליום 28.2.2021. בית-המשפט התבקש להורות על החייאת ה הליך. בו ביום ניתנה החלטה שהורתה על פתיחת התיק כמבוקש. הדבר נעשה לפנים משורת הדין מתוך התחשבות בתובע, שכן בהחלטה מיום 21.12.2020 נקבע כי התובע יוכל לעתור לפתיחת התיק מחדש רק לאחר שייבדק על-ידי מומחי בית-המשפט.

9. ביום 21.3.2021 הגיש המומחה הודעת עדכון, לפיה התובע זומ ן לבדיקה ביום 2.3.2021 באמצעות באת-כוחו אך לא הגיע. בתשובת התובע שהוגשה ביום 4.4.2021 נכתב כי מועד הבדיקה נשתכח מאם התובע אשר מלווה אותו לבדיקות; הוא ביקש ליתן לו הזדמנות אחרונה לבדיקתו על-ידי המומחה.

10. בהחלטה מיום 4.4.2021 נקבע כך: "על התובע לתאם באופן מידיי מועד חדש לבדיקתו במרפאתו של מומחה בית-המשפט ד"ר רפפורט. ככל שיחול חיוב כספי בגין אי-התייצבותו לבדיקה קודמת שתואמה עבורו, ישא בו התובע לבדו, זאת במעמד בדיקתו בידי המומחה ".

11. ביום 2.5.2021 הגיש המומחה את הבקשה דנן ; צויין כי נקבע לתובע תור לבדיקה נוספת, רביעית במספר, ליום 13.4.2021 בשעה 12:30 אולם התובע לא התייצב לבדיקה. נטען כי רק בשעה 13:30 הודיעה אם התובע למומחה שלא תגיע. אשר על כן עתר המומחה לשחררו מתפקידו תוך קציבת שכרו בשל עבודת ההכנה שהושקעה בתיק ו אשר כרוכה באיסוף התיעוד הרפואי ולימודו לקראת בדיקות התובע שבוטלו שוב ושוב. בהחלטה מיום 3.5.2021 חוייב התובע להשיב לפניית המומחה.

12. התובע הודיע על התנגדותו לבקשת המומחה. נטען כי יש להתחשב במצבו של התובע ולא לחייבו בהוצאות המומחה; אי-התייצבותו לבדיקה האחרונה שנקבעה תורצה בהיותו תלוי באמו ובכך שבדרכו למומחה ארעה תקלה ברכבה. הבקשה לא נתמכה בתצהיר של אם התובע לשם אימות עובדותיה, כמתחייב על-פי דין; לא צורפה לה כל אסמכתא שתעיד על תקלה ברכב שמנעה הגעה לבדיקה במועדה או למצער, מתן הודעה למומחה על ביטול הבדיקה לפני השעה שנקבעה לה .

13. הנתבעות והצד השלישי לא השיבו לבקשת המומחה או לתשובת התובע [החלטה מיום 9.5.2021].

14. דין בקשת המומחה להתקבל. מגבלותיו וקשייו של התובע אינם חזות הכול ויש לאזנם אל-מול הצורך לכבד את זמנו של מומחה בית-המשפט והחובה לקיים החלטות שיפוטיות, באופן שיסלול את הדרך לבירור התובענה לגופה. לתובע ניתנו הזדמנויות חוזרות ונשנות להיבדק אצל המומחה אך הוא לא ניצלן; לא מדובר באי-הגעה חד-פעמית אלא בהתנהלות שיטתית. בהשתת שכרו של המומחה בהחלטת המינוי על בעלי-הדין האחרים אין משום מתן היתר לתובע לנהוג בזמנו של המומחה בקלות ראש ולבזבזו לריק.

15. המומחה מונה בהחלטה מיום 26.1.2020. זמנו של המומחה יקר ואין להקל בו ראש. המומחה עמל על קבלת תיעוד רפואי מהצדדים, מיונו ולימודו לקראת בדיקת התובע. נקבע מועד לבדיקה ששונה שוב ושוב לבקשת התובע , בשל צרכיו. משמונה מומחה רפואי בהחלטה שיפוטית וניתנו הוראות לצדדים ולמומחה לשם מימוש החלטת המינוי, לא היה התובע רשאי ליטול לעצמו חירות לבטל בדיק ות שנקבע ו ל ו – או חמור מכך – לא להגיע אליהן כלל, בלי שבית-המשפט התיר לו לעשות כן. מומחה רפואי אינו עובד בחינם ואינו שכיר של מערכת בתי-המשפט. זמנו אינו הפקר וי ש לשלם לו על הזמן שהקדיש לעניינו של התובע על-פי החלטת המינוי. כל תוצאה אחרת תגרום לכך שמומחים בעלי-שם יסרבו לשמש מומחים מטעם בית-המשפט, תוך פגיעה באינטרס הציבור והסבת נזק לתובעים מסוגו של התובע .

16. אני מורה אפוא כלהלן:

המומחה, ד"ר אברהם רפופורט, משוחרר מתפקידו כמומחה מטעם בית-המשפט בהליך זה.

אני קובעת את שכר המומחה בגין עבודתו עד כה, לרבות קביעת פגישות לבדיקת התובע אשר לא נוצלו למטרתן, בסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. הסכום נקבע על הצד הנמוך מתוך התחשבות בתובע.

על התובע לשלם למומחה ד"ר רפופורט סכום זה ולהציג לבית-המשפט אסמכתא שמעידה על כך עד יום 30.6.2021.

לפנים משורת הדין, לא יחוב התובע בהוצאות לאוצר המדינה בשל העיסוק השיפוטי העודף שכפה על בית-המשפט והצורך לתור אחר מומחה חדש חלף ד"ר רפ ופורט.

17. ככל שהתובע לא ישלם את שכר המומחה שנקבע לעיל, יועמד הבירור בהליך ללא מתן התראה נוספת .

ת.פ. 5.7.2021.
המצאה לצדדים ולמומחה בית-המשפט ד"ר רפופורט .

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.