הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה תא"ק 68552-06-18

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעת

אידרה - מובייל בע"מ

נגד

נתבעים

  1. כ- 5 אחזקות בע"מ
  2. כפיר נחום
  3. שחר חזן
  4. בסד סלולרי בע"מ
  5. אס 3 מובייל בע"מ

החלטה

לפני בקשות מאת התובעת לזימון עדים וצירוף ראיה.

1. המדובר בתובענה בסך כ- 468,000 ₪, שבמקורה הופנתה כנגד הנתבעים 1-2, ובהמשך תוקנה ונכללו בה גם הנתבעים 3-5, שהגישו כתב הגנה ומתגוננים בפניה.

בתמצית ייאמר כי לפי הטענה הנתבעים 3-5 שיתפו פעולה עם הנתבעים 1-2 בהברחת טובין המצויים ברשת חנויות לציוד סלולרי ומעשים נוספים כמתואר בכתב התביעה המתוקן, באופן שסיכל את גביית החוב נשוא התביעה כלפי התובעת , שסיפקה טובין לחנויות.

2. בקדם המשפט מיום 3.12.18 בקשו הצדדים להגיש ראיות (עמ' 21 לפרוטוקול שורה 12). בהתאמה ניתן צו לתצהירים וכן נקבע כי על הצדדים לצרף לתצהירים את כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם ובקשות לזימון עדים שאינם בשליטה. הצדדים הגישו ראיות וביום 11.4.19 התקיים קדם משפט, טרם קביעת הוכחות. במהלך הדיון ב יקשה התובעת לזמן שני עדים נוספים וכן לשלוח שאלון על מנת לברר עניינים מסוימים ובהם את זהותו של אדם מסוים, לצורך זימונו לעדות .

בהחלטתי מאותו דיון עמדתי על המחדלים הדיוניים הכרוכים בבקשה זו , לאחר שהראיות כבר הוגשו, אם כי לאחר איזון בין האינטרסים התרתי ביצוע הליכים מקדמיים, זאת בכפוף לתשלום הוצאות בסך 15,000 ₪.

3. חלפו כשבועיים והתובעת הגישה הודעה ובקשה, ביום 29.4.19, במסגרתה ציינה כי אין היא מבקשת לקיים הליכים מקדמיים, אך עלה בידה, באמצעות משרד חקירות , לאתר עובד של הנתבעים, מר אסולין מרדכי , ובידיה דוח חקירה שברצונה להגיש , ולחקור את העד לגביו. עוד צוין באותה הודעה כי במסגרת החקירה התגלו לתובעת עובדות חדשות לרבות הודאה ברורה של אדם בשם מרדכי אסולין, טכנאי שהועסק בחנויות, בדבר שותפות בין הנתבעים 1-2 לנתבע 3 ולרבות בדבר השימוש במוצרים שס יפקה התובעת לנתבעת 1, לצרכי הנתבע 3. כמו כן, התבקש לזמן לעדות את עו"ד נחמיה אנגלמן, ממשרדו של תופס הנכסים שמונה בתיק, כפי שנתבקש גם בדיון מיום 11.4.19. לבקשה נוספת שהגישה התובעת ביום 14.5.19 צורף דוח חקירה שהוגש ללשכתי במעטפה סגורה וכן צווינו נימוקים נוספים לצרוף הדוח .

4. הנתבעים 3-5 הגישו תגובה מפורטת, התנגדו לבקשה ובין היתר טענו כי לא הוצג כל טיעון המצדיק את השיהוי שבגילוי בהגשת דוח חקירה, לא מדובר בראיה מפריכה וטענות נוספות. הוגשה תשובה לתגובה.

5. כלל הוא, לעניין הגשתן של ראיות , שבעל דין אמור להגישן "בחבילה אחת – כך, ולא בתפזורת, זעיר פה וזעיר שם" (רע"א 2137/02 ממן נ' פז חברת נפט בע"מ (30.7.02)). כפי שנפסק לאחרונה בביהמ"ש העליון, הפרוצדורה איננה תכנית כבקשתך (רע"א 5400/18 מיר נ' מירון (28.1.19).

6. הצו לראיות ניתן עוד ביום 20.1.19, ובמסגרתו כאמור היה על הצדדים להגיש את ראיותיהם יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים ובקשות לזימון עדים. ראיות התובעת הוגשו לפני מספר חודשים וכך גם ראיות הנתבעים 3-5. כפי שצוין בהחלטה מיום 11.4.19, לאחר שבית המשפט עמד באותו דיון על קשיים מסוימים מבחינה ראייתית בראיות התובעת, מנסה זו לבצע מקצה שיפורים.

כזכור, בדיון האחרון בקשה התובעת לשלוח שאלון לנתבעים 3-5 כדי לברר את שם אותו טכנאי על מנת לזמנו לעדות. לאחר שהתניתי את הדבר בתשלום הוצאות, נקטה התובעת בדרך דיונית אחרת והפעילה משרד חקירה, דבר שהייתה יכולה לעשות מלכתחילה.
עיון בדוח החוקר שהוגש ללשכתי מגלה כי הוא נושא תאריך 30.4.19, ופעולות החקירה המפורטות בו בוצעו בתאריכים 22.4.19 ו-28.4.19, דהיינו, לאחר הדיון מיום 11.4.19. זאת ועוד, הטענה בסעיף 3 להודעה ובקשה מיום 29.4.19 לפיה התגלו לתובעת עובדות חדשות בדבר השותפות והשימוש ברכיבים שספקה, מוקשית, שכן מלכתחילה טענת שיתוף הפעולה והשימוש ב טובין אשר בעטיים קיים החוב לתובעת, נטענה מפורשות ובהרחבה בכתב התביעה המתוקן שהוגש לפני כחצי שנה (ראו סע' 22 עד 41 לכתב התביעה המתוקן). לא הייתה כל מניעה אפוא לבצע את פעולות החקירה לפני כן, לצרף תצהיר חוקר ודוח לראיות, ולבקש להעיד את מר אסולין ואת עו"ד אנגלמן, ביחד עם הגשת הראיות ולא לאחר תום הגשת הראיות וקדם המשפט המסכם .

7. המדובר במחדלים דיוניים כבדים. יתרה מזו, יש גם לקחת בחשבון את ניסיונה של התובעת לחמוק מתשלום ההוצאות שנפסקו בדיון הקודם על ידי הגשת בקשה אחרת לכאורה, שאין עניינה הליכים מקדמיים. מכל מקום, יש להגיש ראיות בחבילה אחת, והגשת ראיות נוספות על ידי תובע לאחר שהנתבע כבר הגיש את ראיותיו, כאשר היה יכול להגיש ראיות אלה בתחילת הדרך, פוגעת בזכויות דיוניות של הנתבע.

8. עם זאת, גם אינטרס האמת לא נפקד מהחלטה זו ומהשיקולים הרלוונטיים. לפיכך, לאחר שערכתי איזון בין האינטרסים של הצדדים נקבע כי הבקשה לצירוף ראיה – דוח החוקר -מתקבלת, אם כי יש להגיש תצהיר של החוקר וזאת ייעשה תוך 15 ימים. בבקשה לא צוין כי מבוקש לדחות את העיון בדוח החוקר ולפיכך יש להעביר את הדוח יחד עם התצהיר לצד שכנגד עד המועד כאמור. אציין כי במעטפה שהוגשה ללשכתי קיים גם "דיסק און-קי", שאני מניח כי הוא מכיל הקלטה. התובעת תצרף לתצהיר החוקר תמליל של ההקלטה וכן תביא מכשיר שמע מתאים לדיון ההוכחות.

אציין למעלה מן הדרוש בהקשר זה כי ממילא בהודעה מיום 29.4.19 צוינה תמצית הדוח (ראו למשל סע יף 3) , ולכן אין חשש לשיבוש עדות, וודאי לא באופן שמצדיק דחיית עיון, שכאמור לא נתבקשה.

אשר לעדים, ניתן צו לזימון עו"ד נחמיה אנגלמן ומר מרדכי אסולין, כפוף להפקדה בסך 1,000 ₪, כאשר התובעת תבצע מסירה אישית תוך 30 יום, אם כי זימונים אלה יוצאו אך ורק לאחר תשלום ההוצאות להלן.

ההיעתרות לבקשות האמורות, הן צירוף הראיה והן זימון העדים, מותנית בכך שהתובעת תשלם לנתבעים 3-5 הוצאות בסך של 15,000 ₪ , וזאת תוך 15 יום מהיום.

כמו כן, הנתבעים 3-5 יהיו רשאים להגיש ראיות מטעמם המתייחסות לתצהיר החוקר והעדויות הצפויות של עו"ד אנגלמן ומר אסולין, תוך 30 יום מקבלת תצהיר החוקר ותשלום ההוצאות.

ימי הפגרה יבואו במניין לצורך המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.