הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה תא"מ 11285-07-14

בפני
כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

משיבה

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נגד

מבקש

1. אחמד ארשיד

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 1.5.17 בהעדר הגנה על סכום של 10,577 ₪.
המבקש טוען כי חרף העובדה כי כתב התביעה הומצא לידיו בזמן, לא הגיש הוא כתב הגנה וזאת משום שכבר ניתן כנגדו פסק דין לתשלום הנזק שנגרם בגין התאונה.
ביום 28.5.14 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקש בבית משפט השלום קריות בפני כבוד הרשם מסבאח קבאני (ראה: תא"מ 42048-02-14) (להלן: פסק הדין הראשון). התובע בפסק דין זה הינו המבוטח (להלן: המבוטח) של התובעת ( להלן: התובעת החדשה) בפסק דין זה שלפנינו.
לטענת המבקש, עם מתן פסק הדין, החל הוא משלם ב-10 שיקים לטובת המבוטח וזאת לשם כיסוי הנזק.
המבקש מצרף לבקשתו זו את תדפיסי הבנק וצילום ספחי השיקים וזאת על מנת להוכיח כי אכן ביצע הוא את התשלום כנגד הנזק שנקבע בפסק הדין הראשון.
כתגובה לבקשה זו לביטול פסק הדין שניתן, טענה התובעת החדשה כי לא נפל פגם במתן פסק הדין ואין מהווים נימוקיו של המבקש עילה מספקת לביטולו.

לאחר עיון בבקשתו של המבקש ובמסמכים אשר צורפו לבקשה, אני מורה על דחיית הבקשה ולהל ן נימוקיי:
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, מעניקה לבית המשפט את הסמכות לבטל פסק דין שניתן בהיעדר הגנה בטרם חלפו 30 יום, וזאת מתוך שיקולים פנימיים, בדיוק כמו במקרה שלפניי.
מבקשתו של המבקש, עולה כי ביצע הוא תשלום בעבור הנזק שנגרם למבוטח וזאת על-פי הקביעה שניתנה בפסק הדין מיום 28.5.14.
לבקשתו של המבקש, צורפו תדפיסי בנק לפיהם ניתן לראות תנועות בחשבונותיו אשר תואמות לספחי השיקים המצולמים ואף לסכום הנזק אותו נקבע שצריך הוא לשלם.
מעיון בראשי הנזק בפסק שנפסקו בפסק הדין שניתן, עולה כי שילם המבקש בעבור עוגמת נפש, הנחת היעדר תביעות והשתתפות עצמית. קרי, ההפסדים של המבוטח.
כעת, התובעת הגישה תביעת שיבוב זו לעניין הנזקים הישירים אשר שולמו למבוטח .

מאחר ועל פי טענותיה של התובעת, עולה כי התביעה החדשה עוסקת בשיפוי בגין הנזק שנגרם עקב התאונה, אותו שילמה היא ל מבוטח בפסק הדין הראשון , ולאור העובדה כי שילם המבקש את התשלום שניתן כנגדו בפסק הדין הראשון, יש לראותו כמסכים לעניין אחריותו לקרות התאונ ה.
זאת ועוד ובהתאם לטענתו של המבקש, אין עסקינן בכפל פיצוי שכן, הסכום הנתבע בתביעה זו עוסק בנזק הישיר אשר לא נפסק לתשלום בפסק הדין הראשון.

לפיכך אני קובע כי לאור סיכויי ההגנה הנמוכים , שכן הנתבע לקח אחריות ושילם לתובע את ההפסדים ולא העלה כל טענה לעניין אחריותו לתאונה , אלא לתשלום הכפול , אין מקום לבטל את פסק הדין אשר ניתן כדין.

לכן, אני מורה על דחיית הבקשה לביטול פסק הדין שניתן על ידי ביום 1.5.17.

הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ז, 20 יולי 2017, בהעדר הצדדים.