הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"צ 3166-10-19

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

חיים אליה

נגד

נתבעת
אלפא חברה לקוסמטיקה בעמ

החלטה

לפני בקשה מטעם הצדדים לאישור הסכם פשרה (להלן: "הבקשה"), שהוגשה במסגרת הליך זה, שעניינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

לאחר שעיינתי בבקשה, הנני מורה על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, על פי סעיפים 18(ג) ו- 25(א)(3) ל חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

ההודעה תעשה בנוסח אשר צורף כנספח 1' לבקשה לאישור הסכם פשרה ותפורסם בתוך 20 ימים בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה ארצית רחבה. בהוצאות הפרסום תישא המשיבה כמוסכם.

במסגרת הודעה זו, יוזמנו חברי הקבוצה החפצים בכך להגיש לבית המשפט התנגדות להסדר הפשרה, כאמור בסעיף 18(ד) ל חוק תובענות ייצוגיות, או בקשה לפרוש מהקבוצה, כאמור בסעיף 18(ו) לחוק, וזאת בתוך 45 ימים מיום פרסומה. התנגדות או בקשה לפרוש מהקבוצה יומצאו לבית המשפט וכן לב"כ הצדדים.

כמו כן, אני מורה על משלוח העתק הבקשה לאישור הסכם הפשרה, על נספחיה, בצירוף הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וכל כתב בית דין רלוונטי - ליועץ המשפטי לממשלה, לממונה על הגנת הצרכן ולמנהל בתי המשפט, וזאת עד 13.10.20. היועמ"ש והממונה מתבקש ים להגיש תגובת ם להסדר הפשרה עד 15.11.20.

העתק הפרסום וכן העתקים מאישורי המסירה שיבוצעו כמפורט לעיל, יוגשו על ידי הצדדים לתיק בית המשפט בתוך 7 ימים מיום ביצועם.
לעניין בקשת הצדדים להימנע ממינוי "בודק" וכן הבקשה לגמול ושכר טירחה, הרי שאלה יוכרעו לאחר שאעיין בתגובת היועמ"ש והממונ ה על הגנת הצרכן.

תז"פ ליום 20.11.20 לקבלת הודעת עדכון מהצדדים.

ניתנה היום, י"ב תשרי תשפ"א, 30 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.