הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 9366-02-16

בפני
כב' השופטת לימור רייך – סג נית הנשיא

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים

  1. מדינת ישראל
  2. תיכון עירוני ח'
  3. גד זרביב
  4. עירית תל אביב יפו
  5. הרב ספי שרמן
  6. חברת מוסדות חינוך ותרבות

החלטה
נוכח הפער בין חוות דעת הצדדים, אני ממנה את ד"ר אייל מרכדו, כמומחה רפואי מטעם בית-המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: "המומחה").

ככל שקיימת מניעה כלשהי מצד המומחה למתן חוות-דעת בתיק הנדון, יודיע על כך המומחה לבית-המשפט בהקדם.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו על-ידי ב"כ הצדדים, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה, ובכלל זה יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות עקב התאונה? אם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
האם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום?
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר בין התאונה ובין מצב התובע נכון להיום וכן למצבו הרפואי הרלוונטי עובר לתאונה.

ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים ברשותם ואשר נוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחה, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחה 7 ימים בטרם יוגש למומחה. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחה, יודיע על-כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד.

בשכר-טרחת המומחה, בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים. באחריות ב"כ הצדדים לדאוג, כי שכר-טרחת המומחה ישולם ישירות למומחה עובר לבדיקה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו עד ליום 16.6.19 ובכפוף לתשלום שכר טרחתו. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניו.

תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש עד ליום 16.7.19 ותחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד ליום 18.8.19.

נקבע לתז"פ ליום 8.9.19 לשם משלוח הצעתי לצדדים.

ניתנה היום, ו' אדר ב' תשע"ט, 13 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.