הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 72264-06-20

בפני
כבוד ה שופטת אילת הרנוף

תובעים

 1. בובליל - סבן אחזקות בע"מ
 2. שולמית פורטי
 3. גלית פורטי ממן
 4. טל ארואסטי פורטי

נגד

נתבעים

 1. מלי סיטון משולם
 2. אורלי טל
 3. נטלי אשכר
 4. רפאל אדמונד שמע (המנוח)
 5. מרים זינגר
 6. שלמה רפאל
 7. יעקב חיים סיטון
 8. ישה סיטון
 9. איבון סטלה משען סיטון
 10. אברהם קבני דבה
 11. נסים רפאל
 12. שרה קוטוק
 13. טובי אושנצקי
 14. אהרון הנרי אבוטבול
 15. רחל אבוטבול
 16. רונית אבוטבול
 17. דניאלה יקירה
 18. דוד יהושע אבוטבול
 19. אריק אבוטובול
 20. גבריאל אבוטובול
 21. אביגיל דהארי
 22. מרים בראון
 23. מאיר דברת
 24. יוסף וידפלד (המנוח)
 25. מרים ויצפלד
 26. אברהם פבלוצקי
 27. אבשלום שפירא
 28. חנה שפירא
 29. מרים סצי
 30. מריה סצ'י
 31. יוסף סופר
 32. פואד כזאם
 33. נכסי גלילים בע"מ
 34. דן דרך
 35. חיים בן אהרון פורטי - נמחק

החלטה

בהחלטה מיום 8.4.21 ניתן צו פירוק בדרך של מכר למרבה במחיר , וניתנה לצדדים אפשרות להציע כונס נכסים אשר יפעל למכירת המקרקעין. רוב בעלי הדין - התובעים, נתבעים 1-9, נתבע 10, נתבעים 12-13, נתבעים 14-20, נתבעים 21-30, נתבע 32 - ביקשו/הסכימו כי עו"ד שי רוה יתמנה ככונס נכסים. היתר לא נתנו עמדתם לענין זהות הכונס ולא התנגדו למינויו של עו"ד רוה .
אשר על כן, הנני ממנה בזאת את עו"ד שי רוה ככונס נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין בדרך של מכר למרבה במחיר (להלן: "הכונס").
לשם הזהירות, בתוך 14 ימים מהיום יודיע עו"ד שי רוה האם יש מניעה למנותו לתפקיד כונס נכסים בתיק זה או בכלל.
שכר טרחת הכונס יהיה בהתאם להצעתו של עו"ד רוה מיום 21.4.21.
לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו ככונס, יפקיד הכונס התחייבות עצמית לשיפוי בגין נזק, כאמור בתקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ולפי טופס 9 בתוספת הראשונה לתקנות. ההתחייבות תופקד בתוך 7 ימים מהיום.
דבר מינויו של הכונס יירשם על ידי הכונס בלשכת רישום המקרקעין.
הכונס יפעל לביצוע פירוק השיתוף בדרך של מכירה למרבה במחיר.
הכונס יגיש לבית המשפט את לוח זמנים הצפוי לרבות השלבים השונים, לביצוע פירוק השיתוף וזאת בתוך 14 יום מהיום.
הכונס ימנה שמאי מקרקעין מטעמו. בטרם מינוי השמאי מטעם הכונס יגיש הכונס לאישור בית המשפט את הצעת שכר טרחתו של השמאי המוצע.
הכונס יוכל לפנות לבית המשפט בבקשות למתן הוראות, ככל שיהא בכך צורך.
ב"כ התובעים יעביר העתק החלטה זו לנתבעים 11 ו-31, במסירה אישית + אישור מסירה, עד יום 2.5.21.
המזכירות תעביר העתק החלטה זו וההחלטה מיום 8.4.21 לעו"ד שי רוה.

ניתנה היום, י"ג אייר תשפ"א, 25 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.