הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 6645-03-18

לפני
כבוד ה שופט גלעד הס

תובעת
דירלי החזקות בע"מ

נגד

נתבעים

  1. רונית צדקה
  2. יעקב הסטולר
  3. איריס כהן

החלטה

נוכח הודעת התובעת מיום 3.2.19, אני קובע כי הצדדים יגישו ראיותיהם בדרך של תצהירי עדות ראשית בכתב, כדלקמן:

  1. תצהירי עדות ראשית מטעם התביעה, לרבות חוות דעת, יוגשו עד ליום 20.3.19 ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.
  2. תצהירי עדות ראשית מטעם ההגנה, לרבות חוות דעת, יוגשו עד ליום 10.5.19 ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.
  3. יובהר, חוות-דעת של מומחים יש להגיש במועדים אשר נקבעו לעיל.
  4. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו את כל המסמכים שבדעתו להגיש לבית המשפט, כאשר לא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתצהיר.
  5. התצהירים וחוות הדעת, על נספחיהם, יוגשו בשני עותקים. עותק אחד לצורך סריקה לתיק המחשב במערכת הנט ועותק שני, כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים, לשימוש בית המשפט.
  6. צד המבקש להעיד עדים ללא הגשת תצהיר, יגיש במועד אשר נקבע להגשת תצהירים בקשה לזימון עדים ויפרט בה את שמות העדים והסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם. לא תותר העדת עד שלא הגיש תצהיר אלא אם תינתן החלטה המתירה זו.

קדם משפט לאחר הגשת תצהירים יתקיים בנוכחות אישית של בעלי הדין ביום 27.05.2019 בשעה 09:30.

תזכורת פנימית לבדיקת הגשת תצהירים ליום 11.5.19.

ניתנה היום, י"ד אדר א' תשע"ט, 19 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.