הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 6520-11-19

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע/משיב

ראובן בקר

נגד

נתבע/ מבקש
נתן גלנט

החלטה

בפני בקשת הנתבע למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי ומענה על שאלון.
התובע הגיש תביעה כספית כנגד הנתבע. הנתבע הגיש כתב הגנה. הנתבע אינו מיוצג.

ביום 4.6.20 התקיים דיון. הנתבע לא עמד במועדים להשלמת הליכים מקדמיים אך ביקש ארכה לעשות כן. בהחלטה ציינתי כך:

"הנתבע איננו מיוצג וראוי כי ישקול לשכור שירותי עו"ד על מנת שזכויותיו יישמרו.
הפעם איעתר לבקשת הנתבע להארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים, למרות שכבר נתנה החלטה בעניין, יחד עם הזימון לדיון שהנתבע וודאי קבל, אך אני שב ומדגיש כי ראוי שהנתבע יוועץ בעו"ד שכן אין בכוונתו לסתור (צ"ל "בכוונתי לסטות" – י.ש.) מסדרי הדין מחמת שהנתבע לא מיוצג.
הצדדים יבצעו גילוי ועיון במסמכים עד ליום 1.7.20 ועד למועד זה יישלחו שאלונים. תשובות לשאלונים ישלחו עד ליום 15.7.20.
כל בקשה בעניין מקדמי תוגש עד ליום 1.8.20 " (עמ' 3-4).

כן ניתן צו להגשת ראיות.

ביום 18.8.20 הגיש הנתבע את בקשתו. התובע הגיב לבקשה וטען כי היא אינה מנומקת והמסמכים המבוקשים וכן השאלון אינם רלוונטיים למחלוקת. הנתבע השיב לתגובת הנתבע.

דין בקשת הנתבע להידחות.

התנהלות הנתבע משבשת את ההליך. בדיון ניתנה לנתבע ארכה לביצוע הלכים מקדמיים , לשווא. הנתבע הוזהר לעמוד בזמנים שנקבעו. את בקשתו הגיש הנתבע באיחור בן 18 ימים מהמועד שנקצב להגשת בקשות מקדמיות . בבקשתו טען הנתבע כי שהה בבידוד. בתצהירו הקצר שהגיש לא הסביר הנתבע כמה ימים ובאלו ימים שהה בבידוד, ומדוע בזמן שנקבע לו להגשת בקשות לא התאפשר לו להגיש את בקשתו, חרף הבידוד הנטען ולא הוצג גל מסמך התומך בטענת הבידוד .

נקבע כי הפרוצדורה אינה תכנית כבקשתך (רע"א 5400/18 מיר נ' מירון (28.1.2019)). בית משפט זה גילה אורך רוח וכבר העניק לנתבע ארכה ואף הציע לנתבע לשכור שירותי עריכת דין. העומס על בתי המשפט בישראל מצריך גישה מחמירה כלפי בעלי דין המקלים ראש ק בלוחות הזמנים שקבע בית המשפט ומביאים לבזבוז זמן שיפוטי.

עוד אציין כי עיון בבקשת הנתבע מעלה כי האחרון כבר שלח לתובע שאלון אשר התובע השיב עליו והנתבע שלח לתובע שאלון נוסף בן 83 שאלות. כן שלח הנתבע דרישה לעיון במסמכים רבים.

עיון במסמכים ובשאלון מעלה, כי מדובר במסמכים ובשאלון שספק אם הם רלוונטיים לבירור המחלוקת אשר נדרשים להגנת הנתבע. מכל מקום הנתבע לא טרח לציין בבקשתו מה הרלוונטיות של המסמכים והשאלות הרבות ששלח לתובע.

רק בתשובה לתגובת הנתבע התיימר לעשות כן, מבלי שלתובע יש אפשרות להגיב לטענות, וזאת בניגוד לדין. על הבקשה היה להיות מנומקת מלכתחילה ומתן הנמקות בתגובה לתשובה פוגעת בזכות דיונית של התובע להתייחס להנמקות.

עוד אוסיף, בהתייחס למסמכים הרבים שנתבקשו והשאלון הארוך שנשלח, כי הליכי גילוי ושאלונים הם אך הפרוזדור לטרקלין ונראה כי אין צורך להתעכב יתר על המידה בפרוזדור. מכל מקום, הנתבע יוכל להציג לתובע שאלות בחקירה נגדית חלף השאלון ובלבד שיהיו רלבנטיות.

שימת לב הנתבע כי עליו להגיש ראיותיו עד ליום 1.10.20 כפי שנקבע בהחלטה מיום 4.6.20.

סוף דבר, בקשת הנתבע נדחית. לפנים משורת הדין לא אעשה צו להוצאות.

להעביר לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.