הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 63090-09-17

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעים/ מבקשים

  1. עופר קייקוב
  2. אסתר קייקוב

נגד

נתבעים/ משיבים

  1. מאיר קייקוב
  2. הכי נקי בעיר בע"מ

החלטה

בפני בקשת התובעים להפחית מסכום הערובה להוצאות וכן להאריך את המועד להפקדה שנקבע בהחלטה מיום 27.12.18.
אציין בקצרה כי מדובר בתובעים בני זוג וכן כי נתבע 1 הינו אח של התובע 1. בתביעה נטען, בין היתר, כי הנתבע גזל את התובע, קיבל כספים שלא כדין על חשבון התובע, לא שילם לתובע שכר עבודה וגרם לו נזקים בעקבות כך. כן נתבעו סעדים בגין לשון הרע, עגמת נפש ועוד. התביעה הועמדה ע"ס כ – 488,000 ₪.

הנתבעים הגישו בקשה לסילוק על הסף וכן בקשה לחיוב בערובה בהוצאות. בדיון מיום 27.12.18 הגיעו הצדדים להסכמה כי הבקשה לסילוק על הסף תימחק ללא צו להוצאות, וכן כי הבקשה לחיוב בערובה להוצאות תתקבל, ובית המשפט יקבע לפי שיקול דעתו מהו הסכום שהתובעים יפקידו כערובה להוצאות.

בהחלטה נקבע כי לאחר שהבאתי בחשבון את כלל טענות הצדדים וכן את סכום התביעה, סכום הערובה שיופקד הינו 25,000 ₪. כן נקבע בהחלטה כי הסכום יופקד תוך 60 יום ממתן ההחלטה, שאם לא כן תידחה התביעה.

בבקשת התובעים נטען כי לא עלה בידם לגייס את כל הסכום והם עשו כל אשר לאל ידם לגייס את הכסף. התובעים ביקשו להפחית את סכום ההפקדה ל – 20,000 ₪. לחילופין ביקשו להאריך את המועד להפקדה עד לדיון קדם המשפט לאחר הגשת תצהירים ולחלק את סכום ההפקדה באופן שכעת יפקידו 15,000 ₪ ובמועד נדחה את יתרת הסכום (ראה סכום שונה בתשובה לתגובה) .

הנתבעים התנגדו למבוקש וטענו כי הסכום שנקבע הינו נמוך מזה שיאלצו להוציא לשם ניהול הגנתם בתיק. כן נטען כי הסכום נקבע בשים לב להסדר דיוני ואין כל מקום להפחתה נוספת. הוגשה תשובה לתגובה.

דין הבקשה להידחות, בחלקה.

ראשית, לא מצאתי בבקשה כל טעם מוצדק להפחתת את סכום הערובה להוצאות. התובע צירף לבקשה תצהיר ובו טען כי על חשבונו הוטלו הגבלות שונות וכן כי עשה ככל יכולתו לגייס את הסכום שנקבע, אך מאידך לא תמך טענות אלו במסמכים כלשהם.

אין כל אסמכתא הנוגעת לחשבונות המבקשים, לרכושם, להכנסותיהם, מקור מחייתם וכיוצא באלה. כך גם ביחס לטענה כי את הסכום שעומד לרשותם כעת (15,000) גייסו כהלוואה אישית שקיבל המבקש מחבר.

שנית, סכום הערובה שנקבע הינו על הצד הנמוך ביחס לסכום התביעה וכן ביחס ליתר נסיבות התיק, לרבות סיכויי התביעה. נוסף על כך, הסכום עצמו נקבע במסגרת הסכם דיוני בו הנתבעים הסכמים לוותר על בקשתם לסילוק על הסף. עד כה התקיימו חמישה דיונים וזאת עוד בטרם הגשת ראיות ושמיעת הוכחות וברור כי הוצאות הנתבעים יכול שיהיו בסכום גבוה בהרבה מהסכום שנקבע.

כאן המקום להזכיר כי כעולה מהבקשה לסילוק על הסף, הנתבעים אוחזים מזה מספר שנים בפסקי דין חלוטים נגד המבקש שסכומם מאות אלפי ₪, שלא שולמו.

אשר לבקשה להפקדת הסכום שנקבע ב"חלקים". גם לכך אין כל הצדקה, בהעדר כל אסמכתא של ממש למצבם הכלכלי של המבקש ים, כאמור לעיל.

על פי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד -1984, דין התביעה להידחות כבר עתה בהעדר הפקדה ומשחלפו כ מעט חודשיים מהמועד להפקדה.
חככתי בדעתי האם ראוי לעשות כן. לפנים משורת הדין אתן למבקשים ארכת חסד, באופן שהתובעים יפקידו את סכום הערובה שנקבע במלואו וזאת בתוך 7 ימים מהיום , שאם לא כן תידחה התובענה.

המבקשים ישל מו למשיב ים את הוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪, תוך 30 יום שאם לא כן יישא סכום זה ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ח אדר ב' תשע"ט, 04 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.