הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 6161-04-21

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופטת איילת טופז-אחיעזר

תובעים

  1. משה כהן
  2. מילי כהן

נגד

נתבעת
איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

החלטה
לאור האמור, בנסיבות התיק דנן מצאתי לנכון להורות על ביטול מינויו של המהנדס יקי נחמן. במידה ולצד שכנד קיימת התנגדות יגיש תגובה בתוך 5 ימים והבקשה תשקל מחדש.

המזכירות תמציא למומחה היוצא החלטתי זו ותעדכנו בדבר ביטול המינוי מטעם בימ"ש.

לפיכך, אני ממנה את המהנדס צבי רון, מדרך בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2 בני ברק טלפון: 03-XXXX030, פקס: 03-XXXX211 כמומחה מטעם בית המשפט, אשר יחווה דעתו ביחס למחלוקת שמרכז תיק זה.

המומחה יודיע לבית המשפט, בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו, האם המינוי בתחום מומחיותו והאם הוא מקבל על עצמו את המינוי וינקוב בשכרו. כמו כן, יודיע המומחה האם יש לו היכרות מוקדמת כלשהי עם מי מהצדדים אשר יש בה ליצור ניגוד עניינים בתיק זה.

המומחה יגיש לתיק, בתוך 7 ימים ממועד הודעתו על קבלת המינוי, הצהרה כנדרש בתקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (לפי טופס 6 שבתקנות), תוך העברתה לצדדים. תשומת הלב, כי תנאי לכניסת המינוי לתוקף הינו הגשת ההצהרה.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה את כל החומר הרלוונטי המצוי בידיהם, לרבות חוות דעת מומחים מטעמם תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת המומחה. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו תוך 30 ימים ממועד קבלת החומר מהצדדים.

בשלב זה הצדדים יישאו בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 ימים נוספים.
לאחר קבלת חוות דעת המומחה יבואו הצדדים בדברים על מנת לבחון אפשרות סיום המחלוקת.

בתוך 30 ימים מקבלת חוות דעת המומחה יודיעו הצדדים תוצאות המו"מ ביניהם ויעתרו במידת הצורך לקביעת מועד לדיון.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחים.

ת.פ ליום 19.7.21

ניתנה היום, ב' אב תשפ"א, 11 יולי 2021, בהעדר הצדדים.