הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 57503-10-19

לפני
כבוד ה שופט גלעד הס

תובעים

  1. רון שחם
  2. הדסה שחם

נגד

נתבעת
חברת פרויקט בוטיק הס 40 בע"מ.

החלטה

לאור עמדת הצדדים ביחס למינוי מומחה מטעם בית המשפט וזאת לצורך בחינת המחלוקות המקצועיות בתיק זה, אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט את המהנדס ארתור וייס, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב, טל' 03-XXXX289, פקס 09-XXXX552.
המומחה מתבקש להידרש בחוות דעתו למחלוקות בין הצדדים כפי שאלה באו לידי ביטוי בכתבי הטענות מטעם הצדדים לרבות בחוות הדעת מטעמם, וליתן חוות דעתו ביחס לליקויי הבניה הנטענים בנכס.
המומחה יבקר בנכס בתוך 30 יום מיום אישור המינוי, כאשר המומחה יתאם את הביקור בנכס עם באי כוח הצדדים ויקיים את הביקור בנוכחות כל באי כוח הצדדים באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יתקיים הביקור.
הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רלבנטי שבידיהם, לרבות כתבי בית הדין וחוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט וזאת תוך 7 יום מהיום, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.
בטרם יחל המומחה בעבודתו הוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים מהיום אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם יש לו את המומחיות הנדרשת לצורך מענה על השאלות שהצבתי בכתב המינוי ואם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים.
כמו כן, יעביר המומחה הצעת מחיר לעריכת חוות דעת במחלוקת נשוא התביעה, ורק לאחר שבית המשפט יתן אישור לגובה שכ"ט המומחה יחל במלאכת הכנת חוות הדעת.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים. יובהר כי מענה על 15 שאלות מכל צד, יהיה כלול בשכר טרחת המומחה.
המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו למומחה מטעם בית המשפט.
תז"פ 1.3.20.
ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.