הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 52817-02-20

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

ולדימיר שרמן

נגד

נתבעים

  1. דיוקול בע"מ
  2. דן פרקוש
  3. AQUA SCIENCE INC.
  4. Abraham Abe Sher פספורט 505688772
  5. ENERGETICO INC

החלטה

בפני בקשה להכרה בהמצאה או לחילופין מתן היתר המצאה מחוץ לתחום.

רקע קצר
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעים 1-5 לתשלום שכר טרחה עבור שירותים שניתנו להם על ידו, כמפורט בכתב התביעה.

כעולה מהטענות, הנתבעים 3-4 הגישו תביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה בשנת 2017, כנגד הנתבעת 1 והתובע (התובע כנתבע פורמלי; להלן – ההליך במחוזי). הנתבעים 3-4 יוצגו בהליך במחוזי ע"י משרד עוה"ד לוין פישר ושות' (נספח 8 לכתב התביעה).

התובע מבקש לראות בהמצאה של התובענה למשרד עוה"ד הנ"ל כהמצאה כדין של כתב התביעה לנתבעים 3-4. לחילופין, מבקש התובע לראות בהמצאה שבוצעה למר סטיב שר, מנהל בנתבעת 3 ואחיו של הנתבע 4, כהמצאה כדין. לחילופי חילופין, מבקש התובע לאשר לבצע המצאה מחוץ לתחום, הכול כמצוין בבקשה.

אכן דרך המלך בהקשר זה היה לאשר לבצע את ההמצאה למשרד עוה"ד הנ"ל, לאור ההליך במחוזי, וככל שהדבר היה עומד בדרישות הדין הרלוונטי.

דא עקא, אין בפני תגובת משרד עוה"ד הנ"ל ואף בתשובת התובע אין התייחסות מפורשת להמצאת הבקשה למשרד עוה"ד, לצורך מתן החלטה בהקשר זה. מאחר ובדעתי לקבל את הבקשה לעניין ההמצאה למר סטיב שר, אין צורך בהחלטה לגבי משרד עוה"ד.

ההמצאה למר סטיב שר: בבקשה נטען כי מר שר הינו מנהל התפעול של הנתבעת 3 ואחיו של הנתבע 4 והוא גר בארץ. לבקשה צורף תצהיר מוסר של כתב התביעה.

נטען כי יש להכיר בהמצאה שבוצעה למר סטיב שר וזאת לפי תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן – התקנות). כן נטען לקשר אינטנסיבי בין מר סטיב שר לנתבעים 3-4.

מר סטיב שר הגיש תגובה ובה ציין, בין היתר, כי הוא קיבל את הסכמת הנתבעת 3 לקבל בשמה את התביעה בארץ. כן ציין כי נכון להיום הוא אינו עובד של הנתבעת 3 ואינו חלק מחברי ההנהלה. בנוסף צירף התייחסות לעניין טענות שיש לנתבעת 3 כנגד התובע.

התובע השיב לתגובת מר סטיב שר.

הכרעה

תקנה 482 (א) לתקנות קובעת כי "היתה התובענה בענין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת העסק או העבודה באותו אזור שיפוט".

נפסק כי אין לפרש את הדיבור "מורשה" בתקנה 482 במשמעות הטכנית של שלוח אלא המבחן הקובע לשאלה זו הינו קיומה של דרגה כזו של אינטנסיביות של הקשר שבין המורשה לנתבע, שיש להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו.

בשאלת דרגת האינטנסיביות לא ניתן לקבוע מסמרות מראש, ויש לבחון בכל ענין על פי נסיבותיו (רע"א 2737/08 ‏ ארבל נ' ‏TUI AG (29.1.2009)).

ביחס לנתבעת 3: כאמור, מר סטיב שר אישר בתגובתו כי הנתבעת 3 נתנה הסכמתה כי מר שר יהי ה מורשה מטעמה לקבל את התביעה, וכן כי היה בעבר מפעל התפעול בה וכעת הוא מעניק לה שירותים כ"פרילנסר". משכך ניתן לראות במר שר כמורשה מטעם נתבעת 3.

ביחס לנתבע 4: התובע הציג בפני תשתית מספיקה להוכחת קשר אינטנסיבי בין מר סטיב שר לבין אחיו הנתבע 4, וכן בין הנתבעת 3 לנתבע 4.

ראשית, מר סטיב שר לא טען כי אין קשר בינו לבין אחיו הנתבע 4. השכל הישר מלמד כי יש חזקה שקיים קשר בין אחים וכאמור הדבר לא הוכחש ע"י מר שר.

שנית, אף אם לא די בחזקה הנ"ל, הרי שהתובע הציג אסופת מסמכים, בין היתר, החלפת מיילים בין מר סטיב שר לנתבע 4 ובכך חיזק את המסקנה כי קיים קשר אינטנסיבי מספק בין השניים (לעניין זה ראה נספחים 3-5 לבקשה).

לפיכך, נקבע כי המצאת כתב התביעה למר סטיב שר מהווה המצאה כדין לנתבעים 3-4. מר שר טען בתגובה כי לא קיבל לידיו את התביעה. לפיכך ולמען הסדר, התובעת תמציא לו כדין את התביעה בשנית עד ליום 15.5.20.

כן הבחנתי בבקשה בתיק לתיקון כתב התביעה על דרך צירוף החברה בבעלות התובע כתובעת בתיק. נטען כי באמצעות החברה נתן התובע לנתבעים את השירותים המפורטים בטענות. בנסיבות העניין ולאור העובדה כי אנו מצויים בשלב מקדמי מאוד בתיק, בטרם הוגשו כתבי הגנה או בקשות כלשהן מטעם הנתבעות, וכן לאור מצב החירום, אין כל מניעה לאשר את הבקשה לתיקון כתב התביעה. תביעה מתוקנת תוגש עד 7.5.20.

עניין ההוצאות יובא בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, ו' אייר תש"פ, 30 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.